Znaleziono 18 artykułów

Andrzej Slisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki prasy polskiej z kulturą narodową Andrzej Ślisz s. 7-16
Miejsce historii prasy w dziennikarskiej edukacji Andrzej Ślisz s. 65-68
"Z dziejów polskiej prasy robotniczej 1879-1948", pod red. J. Myślińskiego i A. Ślisza, Warszawa 1983 : [recenzja] Tadeusz Sierocki Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Andrzej Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 89-92
"Burżuaznaja priessa Rossii i krupnyj kapitał : koniec XIX w.-1914 g.", A. N. Bochanow, Moskwa 1984 : [recenzja] Andrzej Ślisz A. N. Bochanow (aut. dzieła rec.) s. 103-107
"Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922-1939", Edward Długajczyk, Katowice 1990 : [recenzja] Andrzej Ślisz Edward Długajczyk (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850", Marian Tyrowicz, Kraków 1979 : [recenzja] Andrzej Ślisz Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 107-109
"Erika zdradza tajemnice", Adam Ochocki, Łódź 1989 : [recenzja] Andrzej Ślisz Adam Ochocki (aut. dzieła rec.) s. 107-109
"200 lat prasy polskiej na Śląsku : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Opolu 12 i 13 grudnia 1989 r.", Opole 1992 : [recenzja] Andrzej Ślisz s. 119-120
Ludwik Bazylow (1915-1985) Zenon Kmiecik Jerzy Myśliński Andrzej Ślisz s. 121-122
"Henryk Rzewuski : życie i poglądy", Andrzej Ślisz, Warszawa 1986 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Andrzej Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1885-1895", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Wrocław 1987 : [recenzja] Andrzej Ślisz Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 127-128
Sesja naukowa w Moskwie Andrzej Ślisz s. 127-129
Prasa polska na Białorusi przed 1921 r. Andrzej Slisz s. 132-150
"Prasa polonijna w latach 1870-1939 : zarys problematyki", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Ślisz Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Rieportażi W. A. Gilarowskogo", Borys I. Jesin, Moskwa 1985 : [recenzja] Andrzej Ślisz Borys I. Jesin (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Prasa lubelska 1944-1974", Alojzy Leszek Gzella, Lublin 1974 : [recenzja] Andrzej Ślisz Alojzy Leszek Gzella (aut. dzieła rec.) s. 263-264
"Henryk Rzewuski. Życie i poglądy", Andrzej Ślisz, Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Andrzej Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 414
"Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji (1915-1919)", Andrzej Ślisz, Warszawa 1968 : [ recenzja] Romuald Wojna Andrzej Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 436-440