Znaleziono 101 artykułów

Bożena Szewczul

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. Prof. dr hab. Julian Kałowski MIC (1933-2011) Bożena Szewczul s. 5-13
Sprawozdanie z uroczystości nadania doktoratu honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Doktorowi Józefowi Kowalczykowi Bożena Szewczul s. 6-11
Sympozjum naukowe z okazji 50-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Bożena Szewczul s. 7-16
Życie braterskie oraz życie braterskie we wspólnocie w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego Bożena Szewczul s. 13-27
Pojęcie domu zakonnego i jego znaczenie w życiu zakonnym Bożena Szewczul s. 17-39
Prezentacja Księgi Pamiątkowej dedykowanej ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Bożena Szewczul s. 17-20
Definicja prawno-teologiczna życia konsekrowanego przez profesję rad ewangelicznych Bożena Szewczul s. 19-42
Obowiązek przeprowadzania wizytacji kanonicznej w instytucjach zakonnych Bożena Szewczul s. 19-39
Sprawozdanie z uroczystości nadania doktoratu honoris causa Jego Eminencji Kardynałowi Edwardowi M. Eganowi Arcybiskupowi Metropolicie Nowego Jorku Bożena Szewczul s. 21-24
Kształtowanie się prawa zakonników do należnej wolności w zakresie korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego (I) : (rys historyczno-prawny) Bożena Szewczul s. 27-51
Zasadność rewizji konstytucji instytutów zakonnych oraz ich zawartość i forma według dokumentów kościelnych Bożena Szewczul s. 31-48
Znaczenie erygowania domu zakonnego Bożena Szewczul s. 35-53
Zadania osób konsekrowanych według uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) Bożena Szewczul s. 39-64
Obowiązki instytutu życia konsekrowanego względem jego członków Bożena Szewczul s. 39-52
Problematyka odzwierciedlenia charyzmatu instytutu zakonnego w jego prawie własnym Bożena Szewczul s. 65-85
Istotne elementy życia konsekrowanego według instrukcji "Rozpocząć na nowo od Chrystusa" Bożena Szewczul s. 67-96
Problemy zakonników w korzystaniu z należnej wolności w zakresie sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego (II) Bożena Szewczul s. 69-88
Ewangeliczna rada ubóstwa według kan. 600 KPK Bożena Szewczul s. 77-99
Obowiązek odpowiedniego przygotowania kandydatów przed przyjęciem do nowicjatu Bożena Szewczul s. 87-110
Nowe wyzwania wobec życia konsekrowanego ukazane w instrukcji "Rozpocząć na nowo od Chrystusa" Bożena Szewczul s. 101-120
Ewangeliczna rada czystości podejmowana ze względu na królestwo niebieskie (kan. 599 KPK Bożena Szewczul s. 121-138
Niektóre priorytety przełożonych zakonnych według instrukcji "Posługa władzy i posłuszeństwa" z 2008 roku oraz kann. 618-619, KPK Bożena Szewczul s. 137-153
"Działalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim", Bożena Szewczul, Warszawa 2008 : [recenzja] Marek Stokłosa Bożena Szewczul s. 143-149
Ewangeliczna rada czystości jako znak przyszłego świata i źródło obfitej płodności w niepodzielnym sercu (kan. 599 KPK Bożena Szewczul s. 163-182
Ewangeliczna rada czystości a obowiązek doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie (kan. 599 KPK Bożena Szewczul s. 167-190
"Nuove forme di vita consacrata", AA.VV., (a cura di R. Cusco e G. Rocca), Città del Vaticano 2010 : [recenzja] Bożena Szewczul R. Cusco (aut. dzieła rec.) G. Rocca (aut. dzieła rec.) AA. VV. (aut. dzieła rec.) s. 171-177
"La dimissione facoltativa dall'Istituto religioso secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983. Le problematiche nell'applicazione della procedura", Przemysław Michowicz, Romae 2013 : [recenzja] Bożena Szewczul Przemysław Michowicz (aut. dzieła rec.) s. 173-179
"L'approvazione del diritto proprio per gli istituti di vita consacrata, ex can. 587", Simona Paolini, Venezia 2014 : [recenzja] Bożena Szewczul Simona Paolini (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Storia della vita religiosa. Una lettura sapienziale", Jean-Clude Guy, Roma 2014 : [recenzja] Bożena Szewczul Jean-Clude Guy (aut. dzieła rec.) s. 186-191
"Obowiązek zamieszkania zakonnika we własnym domu zakonnym", Miriam Maria Bilska, Kraków 2013 : [recenzja] Bożena Szewczul Miriam Maria Bilska (aut. dzieła rec.) s. 189-195
Posiedzenie Naukowe Pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW Bożena Szewczul s. 193-194
Konferencja z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski Bożena Szewczul s. 193-201
Nowi magistrzy Prawa Kanonicznego Bożena Szewczul s. 193-196
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 196-197
Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW Bożena Szewczul s. 197-200
Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW Bożena Szewczul s. 203-207
"Kapłaństwo posługi", red. A. Skorupa, A. Słowikowska, Lublin 2012 : [recenzja] Bożena Szewczul A. Skorupa (aut. dzieła rec.) A. Słowikowska (aut. dzieła rec.) s. 203-207
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 205-212
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 210-215
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 212-213
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 215
"Povertà consacrata, ricchezza dell’amore", Marcella Lombard García, Roma 2010 : [recenzja] Bożena Szewczul Marcella Lombard García (aut. dzieła rec.) s. 217-224
"I membri associati agli istituti secolari. Studio del can. 725 CIC", María Victoria Hernández Rodríguez, Las-Roma 2010 : [recenzja] Bożena Szewczul María Victoria Hernández Rodríguez (aut. dzieła rec.) s. 224-230
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 225-232
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 232-233
"Życie braterskie we wspólnocie. Studium prawno-historyczne", Julian Kałowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Bożena Szewczul Julian Kałowski (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin", red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Andrzej Orczykowski (aut. dzieła rec.) Bożena Szewczul (aut. dzieła rec.) Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 247-253
"La consacrazione nell'ordo virginum. Forma di vita e disciplina canonica", Elena Lucia Bolchi, Roma 2002 : [recenzja] Bożena Szewczul Elena Lucia Bolchi (aut. dzieła rec.) s. 250-256
"Kanoniczna struktura Wspólnot Zakonnych Świętego Brata Alberta. Studium historyczno-prawne", Bogdan Węgrzyn, Kraków 1999 : [recenzja] Bożena Szewczul Bogdan Węgrzyn (aut. dzieła rec.) s. 253-257
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Gintera Dzierżona Bożena Szewczul s. 257-259
"La figura del superiore provinciale nel nuovo Codice di diritto canonico e nel diritto proprio della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù", Marek Stokłosa, Roma 2007 : [recenzja] Bożena Szewczul Marek Stokłosa (aut. dzieła rec.) s. 258-262
Nowi Magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 259-268
Doktorat ks. Wiesława Kraińskiego Bożena Szewczul s. 259-261
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Janusza Gręźlikowskiego Bożena Szewczul s. 259-262
"Novità e tradizione nella vita consacrata. Riflessioni teologiche e prospettive giuridiche", ed. S. Recchi, Milano 2004 : [recenzja] Bożena Szewczul Silvia Recchi (aut. dzieła rec.) s. 261-267
"I frutti del cambiamento. A 40 anni dal "Perfectae caritatis"", ed. Santiago González Silva, Milano 2006 : [recenzja] Bożena Szewczul Santiago González Silva (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Il monachesimo femminile", Mariella Carpinello, Milano 2002 : [recenzja] Bożena Szewczul Mariella Carpinello (aut. dzieła rec.) s. 267-271
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 268-269
"Działalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele Katolickim", Bożena Szewczul, Warszawa 2008 : [recenzja] Wiesław Wenz Bożena Szewczul (aut. dzieła rec.) s. 281-286
Doktorat ks. Kazimierza Dullaka Bożena Szewczul s. 287-290
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Grzegorza Leszczyńskiego Bożena Szewczul s. 289-292
Doktorat ks. Marka Saja Bożena Szewczul s. 290-293
Doktorat ks. Stanisława Pawlika Bożena Szewczul s. 292-294
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 293-297
"Troska Kościoła o zachowanie patrimonium przez instytuty życia konsekrowanego na podstawie dokumentów kościelnych z lat 1917-1996", Bożena Szewczul, Warszawa 2002 : [recenzja] Józef Wroceński Bożena Szewczul (aut. dzieła rec.) s. 298-301
Ogólnopolska konferencja kanonistów z okazji XX-lecia promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego Bożena Szewczul s. 305-314
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 306-309
Doktorat ks. Piotra Kroczka Bożena Szewczul s. 307-309
"Come monastero la città. Un nuovo volto del monachesimo", Pierre-Marie Delfieux, Milano 2005 : [recenzja] Bożena Szewczul Pierre-Marie Delfieux (aut. dzieła rec.) s. 308-314
Nostryfikacja licencjatu Bożena Szewczul s. 309
Doktorat ks. Jacka Zielińskiego Bożena Szewczul s. 309-311
"Regola delle recluse", Aelredo di Rievaulx, a cura di D. Pezzini, Milano 2003 : [recenzja] Bożena Szewczul D. Pezzini (aut. dzieła rec.) Aelredo di Rievaulx (aut. dzieła rec.) s. 310-314
Doktorat ks. Jerzego Adamczyka Bożena Szewczul s. 311-313
Doktorat ks. Lucjana Świto Bożena Szewczul s. 311-313
Doktorat Pawła Sobczyka Bożena Szewczul s. 313-316
Doktorat ks. Arkadiusza Domaszka Bożena Szewczul s. 315-318
Doktorat ks. Józefa Ciupaka Bożena Szewczul s. 316-318
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 318-322
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 319-322
Doktorat ks. Diego Martínez Martínez Bożena Szewczul s. 319-322
Doktorat ks. Witolda Szali Bożena Szewczul s. 322-325
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 323
Doktorat ks. Janusza Filarskiego Bożena Szewczul s. 325-327
Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW Bożena Szewczul s. 327-330
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 330-334
"Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego", Marcin Bider, Lublin 2006 : [recenzja] Bożena Szewczul Marcin Bider (aut. dzieła rec.) s. 331-334
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 331-334
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 334-336
Nostryfikacja Bożena Szewczul s. 334
"I nuovi eremiti . La «fuga mundi» nell’Italia di oggi", Isacco Turina, Milano 2007 : [recenzja] Bożena Szewczul Isacco Turina (aut. dzieła rec.) s. 347-351
"De istituto religioso utpote persona iuridica", Robert Maria Leżohupski, Roma 2009 : [recenzja] Bożena Szewczul Robert Maria Leżohupski (aut. dzieła rec.) s. 351-355
"La formazione dei novizi alla povertà religiosa alla luce delle trasformazioni socioculturali in Polonia", Grzegorz Firszt, Roma 2007 : [recenzja] Bożena Szewczul Grzegorz Firszt (aut. dzieła rec.) s. 376-378
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 395-403
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 403-404
"Custodi della sapienza : il servizio dei superiori", Michelina Tenace, Roma 2007 : [recenzja] Bożena Szewczul Michalina Tenace (aut. dzieła rec.) s. 407-411
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 423-427
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 427-428
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Bożena Szewczul s. 448-454
Nostryfikacje Bożena Szewczul s. 454-455
"La vita consacrata nella chiesa", Velasio de Paolis, Venezia 2010 : [recenzja] Bożena Szewczul Velasio de Paolis (aut. dzieła rec.) s. 467-472
Ascetyczna praktyka kapituły win w instytutach zakonnych Bożena Szewczul s. 476-485