Tytuł Etnolingwistyka
ISSN 0860-8032
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 66
Etnolingwistyka
2008, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jerzy Bartmiński s. 9
Jak badać kulturowo-językowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów? Jerzy Bartmiński Wojciech Chlebda s. 11-27
Слав. '*svojь' : семантика и аксиология Svetlana M. Tolstaâ s. 29-38
Od wspólnoty do obcości. Rozwój znaczeniowy polskiego przymiotnika 'obcy' na tle słowiańskim Renata Grzegorczykowa s. 39-50
Linguistic 'Pictures of the World' or Language 'in the World'? Metaphors and Methods in Ethnolinguistic Research Jörg Zinken s. 51-62
Этнические стереотипы и проблема лингвокультурных связей Elena L. Berezovič s. 63-76
Концепт 'чужбина'/'чужина' в русском и украинском языке : сопоставительный анализ Aleksej V. Ûdin s. 77-94
Великаны, дикие и инные 'чужие' люди Lûbinko Radenkovič s. 95-106
Mateřský jazyk jako domov v řeči. K opozici 'vlastní'-'cizí' v obrazu mateřského jazyka v češtine Irena Vaňková s. 107-122
Name-Calling in Slovenia : 'We' and the 'Others' Marija Stanonik s. 123-148
Zmiana tożsamości narodowej a opozycja 'swój'/'obcy' Dejan Ajdaczić s. 149-157
Opozycja 'język ojczysty'/'język obcy' w językach słowiańskich Lidia Nepop-Ajdaczić s. 159-170
O nepotyzmie, kumoterstwie i kolesiostwie słów kilka Anna Pajdzińska s. 171-178
Konceptualizacje JA i DRUGIEGO w filozoficznym i poetyckim dyskursie miłosnym Justyna Winiarska s. 179-189
Postać obcego w polskiej obrzędowości dorocznej. Od obcości do wspólnoty Jan Adamowski s. 191-200
Принципы описания и адаптации 'чужой' культуры языковыми средствами 'своей' традиции Ol'ga V. Belova s. 201-213
Opozycja 'swoi'/'obcy' w języku ginących społeczności Drzewian Połabskich i pomorskich Słowińców Hanna Popowska-Taborska s. 215-222
'Swój' i 'obcy' w litewskim językowym obrazie świata Aloyzas Gudavičius s. 223-230
Языковое самосознание староверов Латгалии Elena E. Koroleva s. 231-242
'Русский' и 'российский' в языке метрополии и диаспоры как проекция индивидуальной идентичности Vladislava Ždanova s. 243-255
Языковые средства создания образа поляка как врага в советской массовой печати периода второй мировой войны Ûrij S. Kostylev s. 257-267
Этнокультурные стереотипы в межконфессиональных отношениях в Белоруссии : опыт этнолингвистического комментирования Nikolaj Antropov Elena Boganeva Tat'âna Volodina s. 269-280
Opozycja 'swój'/'obcy' w świadomości współczesnych rodzimych użytkowników języka i kultury ukraińskiej Swietlana Martinek Oksana Łozyńska (tłum.) s. 281-296
Опозицiя 'свiй'-'чужий (iнший)' у мовному просторi Львова Natalâ Hobzej s. 297-309
Bułgar - swój czy obcy? Proces przemian świadomości narodowej Macedończyków Krzysztof Wrocławski s. 311-320
Współczesny bułgarski obraz bałkańskich sąsiadów - między swoim a obcym : (na materiale bułgarskich internetowych forów dyskusyjnych) Petar Sotirov s. 321-332
Болгары - это мы или другие? (Само)идентификация павликан из Баната Маriâ Bukovič Marina Obižaeva (tłum.) s. 333-348
Когда 'они' это уже 'мы', а когда по-прежнему 'они'? Устнуй дискурс венгерских cербов Маriâ Ilič Marina Obižaeva (tłum.) s. 349-366
Дискурсибые процессы формирования коллективных (этнокультурных, этноязыковых) идентичностей в ранних южнославянских этнографических монографиях Piter Plas s. 367-376
Jeszcze raz o mitologii Słowian Wschodnich Jarosława Iwczenko Elena E. Levkievskaja (aut. dzieła rec.) s. 377-381
Współczesne zamówienia z Polesia Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Tat'jana A. Agapkina (aut. dzieła rec.) Elena E. Levkijevska (aut. dzieła rec.) A. L. Toporkov (aut. dzieła rec.) s. 381-383
Rosjanin w oczach dawnych Polaków Monika Baran Aleksandra Niewiara (aut. dzieła rec.) s. 384-385
Rozterki i fascynacje antropologów Joanna Szadura s. 386-388
Morfologia mitów krwi Monika Bednarczuk Christina von Braun (aut. dzieła rec.) Christoph Wulf (aut. dzieła rec.) s. 388-391
Rozumienie wartości a porozumienie Monika Bednarczuk Bettina Bock (aut. dzieła rec.) Rosemarie Lühr (aut. dzieła rec.) s. 392-393
Wartości w świetle danych językowych Agata Bielak Agnieszka Oskiera (aut. dzieła rec.) s. 394-395
Słownik pojęć społeczno-politycznych Anna Niderla Elżbieta Sękowska (aut. dzieła rec.) s. 396-399
Rewolucja, której nie było Joanna Szadura Andrzej Pawelec (aut. dzieła rec.) s. 400-405
Język figuratywny w perspektywie międzyjęzykowej i międzykulturowej Katarzyna Kozak-Opsahl Dmitrij Dobrovol'skij (aut. dzieła rec.) Elisabeth Piirainen (aut. dzieła rec.) s. 406-409
Czy ptak jest zwierzęciem? Anna Pajdzińska Danuta Kępa-Figura (aut. dzieła rec.) s. 410-412
"Динамические процессы во фразеологической системе восточнославянских языков", Маргарита Васильевна Жуйкова, Луцк 2007 Alena Rudenko Маrgarita Vasil'evna Žujkova (aut. dzieła rec.) s. 412-415
'Słowa są jak ludzie', czyli o dynamicznym ujęciu semantyki czasowników Urszula Majer-Baranowska Elena V. Padučeva (aut. dzieła rec.) s. 416-419
O asymetrycznym obrazie płci w języku Emilia Wronka Małgorzata Karwatowska (aut. dzieła rec.) Jolanta Szpyra-Kozłowska (aut. dzieła rec.) s. 420-422
Kolejna polska książka z serii gender studies Agnieszka Kulisz Marek Łaziński (aut. dzieła rec.) s. 422-424
Język w Internecie Anna Niderla Jan Grzenia (aut. dzieła rec.) s. 424-425
Mitologia słowiańska na międzynarodowych konferencjach naukowych (1958-2003) Michał Łuczyński s. 427-432
O etnolingwistyce na posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN (Warszawa, 3 XII 2007) Urszula Majer-Baranowska s. 432-434
Konferencja na temat europejskich norm i wartości oraz językowego obrazu świata Słowian (Lublin 3-5 kwietnia 2008) Joanna Szadura Grzegorz Żuk s. 435-436
"Językowe podstawy obrazu świata", Jerzy Bartmiński, Lublin 2007 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 437
"Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne", Jerzy Bartmiński, Lublin 2007 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 437-438
"Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii", red. Olga Sokołowska, Danuta Stanulewicz, Gdańsk 2006 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Olga Sokołowska (aut. dzieła rec.) Danuta Stanulewicz (aut. dzieła rec.) s. 438-439
"Wstęp do językoznawstwa", Renata Grzegorczykowa, Warszawa 2007 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Renata Grzegorczykowa (aut. dzieła rec.) s. 438
"Kognitywizm w poetyce i stylistyce", red. Grażyna Habrajska, Joanna Ślósarska, Kraków 2006 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Grażyna Habrajska (aut. dzieła rec.) Joanna Ślósarska (aut. dzieła rec.) s. 439
"Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej", Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2007 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (aut. dzieła rec.) s. 439-440
"Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata", Dorota Piekarczyk, Lublin 2004 : [recenzja] Agata Bielak Dorota Piekarczyk (aut. dzieła rec.) s. 440-441
"Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie", Beata Nowakowska, Kraków 2005 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Beata Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 440
"Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej", Katarzyna Skowronek, Mariusz Rutkowski, Kraków 2004 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Mariusz Rutkowski (aut. dzieła rec.) Katarzyna Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 441-442
"Poetyka kognitywna. Wprowadzenie", Peter Stockwell, red. nauk. Elżbieta Tabakowska, tł. Anna Skucińska, Kraków 2006 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Anna Skucińska (aut. dzieła rec.) Peter Stockwell (aut. dzieła rec.) Elżbieta Tabakowska (aut. dzieła rec.) s. 442
"Świat słowa Jana Pawła II. Refleksje - wspomnienia - opinie", oprac. Marta Dalgiewicz, Tarnów 2007 : [recenzja] Katarzyna Prorok Marta Dalgiewicz (aut. dzieła rec.) s. 442-443
"Szybko, mobilnie, skrótowo, czyli właściwości komunikacyjne, tekstowe i stylistyczne krótkiej wiadomości tekstowej", Ewa Wolańska, Warszawa 2006 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Ewa Wolańska (aut. dzieła rec.) s. 443
"Bal'kanskie motivy v jazyke i kul'ture bolgar. Rodinnyj tekst", I. A. Sedakova, Moskva 2007 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Irina A. Sedakova (aut. dzieła rec.) s. 444-445
"Etnolingvistyčni studiji I. Zbirnyk naukovych prać", red. Valentyna Konobrodska, Żytomyr 2007 : [recenzja] Natalia Kostyak Valentyna Konobrodska (aut. dzieła rec.) s. 444
"Jazyk i tradicionnaja kul'tura. Etnolingvističeskie issledovanija", Elena L'vovna Berezovič, Moskva 2007 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Elena L. Berezovič (aut. dzieła rec.) s. 444
Książki nadesłane do Redakcji "Etnolingwistyki". s. 447-449
Czasopisma nadesłane do Redakcji "Etnolongwistyki". s. 449
Noty o autorach. s. 451-457