Tytuł Etnolingwistyka
ISSN 0860-8032
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 57
Etnolingwistyka
2010, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Jadwiga Puzynina i program lingwistyki aksjologicznej Jerzy Bartmiński s. 9-11
Historia mówiona a etnolingwistyka Anna Niderla s. 13-27
Жизнь как ценность и ценности в жизни (на материале книги А. И. Солженицына "Архипелаг Гулаг) Irina A. Sedakova s. 29-38
Z problemów opisu językowego obrazu świata - pytania i wątpliwości Jadwiga Puzynina s. 39-51
W poszukiwaniu językowego obrazu świata. 'Dom', 'praca', 'wolność', a także 'honor' i 'Europa' w kaszubskich dialektach i w powstającym kaszubskim języku literackim Hanna Popowska-Taborska s. 53-71
Opozycja 'swój'/'obcy' w bułgarskim językowym obrazie świata w świetle danych ankietowych Natalia Długosz s. 73-83
W stronę językowego obrazu Europy. Analiza słownikowo-tekstowa Wojciech Chlebda s. 85-104
Miłość do Europy : między polityką, dyskursem publicznym i życiem codziennym Anna Horolets s. 105-120
Jak rekonstruować językowo-kulturowy obraz Europy? Jerzy Bartmiński s. 121-127
Dom w opozycji do buszu i świata. Perspektywa kulturowa pojęcia 'gida' w języku hausa Nina Pawlak s. 129-144
Nyumba 'dom' w języku i kulturze suahili Iwona Kraska-Szlenk s. 145-160
Mieszkańcy pustyni, miast i wsi, czyli o nazwach domu w literackim języku arabskim Maciej Klimiuk s. 161-172
Leksem 'ie' (dom) w językowo-kulturowej tradycji Japonii Katarzyna Wyszpolska s. 173-182
Antropometryczne nazwy miar w polszczyźnie Agnieszka Jawór s. 183-193
Baudouin de Courtenay on Language and Gender - the Past and the Present Context Jolanta Szpyra-Kozłowska s. 195-210
Czym jest (językowy) obraz świata - powrót do źródeł Adam Głaz James W. Underhill (aut. dzieła rec.) s. 211-215
Europa i jej wartości Monika Grzeszczak Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Rosemarie Lühr (aut. dzieła rec.) s. 215-218
Tożsamość polska oczami elity narodowej Jerzy Bartmiński Aleksandra Niewiara (aut. dzieła rec.) s. 219-222
Językowe wyznaczniki tożsamości w świetle badań ankietowych Jerzy Bartmiński Vladislava Ždanova (aut. dzieła rec.) s. 222-224
Krytyka zachodniego widzenia islamu Barbara Baj Christina von Braun (aut. dzieła rec.) Bettina Mathes (aut. dzieła rec.) s. 225-228
Język kobiet i mężczyzn na tle językowego obrazu płci w językach słowiańskich Marta Nowosad-Bakalarczyk Vladimir Ivanović Koval' (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Jak ludzie na wsi mówią o kobietach i mężczyznach Joanna Szadura Anna Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 230-232
Leksykon leopolizmów ukraińskich pierwszej połowy XX wieku Michał Łesiów Natalia Chobzej (aut. dzieła rec.) Hanna Dydyk-Meuš (aut. dzieła rec.) Tetjana Jastrems'ka (aut. dzieła rec.) Ksenja Simovyč (aut. dzieła rec.) s. 232-235
Globalizacja w świetle zapożyczeń językowych Marzena Marczewska Kazimierz Luciński (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Żyd jako obcy - socjologiczne ujęcie tematu Monika Łaszkiewicz Ireneusz Jezierski (aut. dzieła rec.) s. 238-240
Najstarszy zawód świata Tomasz Rokosz Piotr Grochowski (aut. dzieła rec.) s. 241-245
Dziady wędrowne w słowiańskiej kulturze ludowej Joanna Mleczko Katia Michajlova (aut. dzieła rec.) s. 246-250
Jubileusz 80-lecia Profosor Jadwigi Puzyniny Krystyna Waszakowa s. 251-253
Jubileusz Profesora Krzysztofa Wrocławskiego Jolanta Mindak-Zawadzka s. 253-254
Konferencja EUROJOS IV na temat etnolingwistycznych badań nad interakcją i tekstem (Portsmouth, 27-28 kwietnia 2010) Anna Niderla s. 254-255
Słowo na otwarcie spotkania Andrzej Dąbrowski s. 256-257
30 lat dobrych kontaktów etnolingwistów z Moskwy i z Lublina Jerzy Bartmiński s. 257-259
Etnolingwistyka moskiewska z lubelskiej perspektywy Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska s. 259-265
Związki lubelsko-moskiewskie z pozycji dialektologa Feliks Czyżewski s. 265-268
Lubelsko-moskiewskie kontakty naukowe z perspektywy moskiewskiej Swietłana M. Tołstaja s. 268-269
Московско-люблинские контакты : взгляд c европейско-азиатского пограничья Elena L. Berezovič s. 269-270
"Codes and Rituals of Emotions in Asian and African Cultures", red. Nina Pawlak, Warszawa 2009 : [recenzja] Aneta Wysocka Nina Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 271
"Tysiąc języków. Żywe, zagrożone i wymarłe", red. Peter K. Austin, Lesko 2009 : [recenzja] Aneta Wysocka Peter K. Austin (aut. dzieła rec.) s. 271
"Dyskurs i stylistyka", Bożena Witosz, Katowice 2009 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Bożena Witosz (aut. dzieła rec.) s. 271-272
"Jan Paweł II Odnowiciel Mowy Polskiej", pod red. Stanisława Mikołajczaka i Marty Wrześniewskiej-Pietrzak, Poznań 2009 : [recenzja] Agnieszka Kulisz Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) Marta Wrześniewska-Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 272
"Gratulanci i winszownicy. Zarys komunikacyjnej historii winszowania", Piotr Kowalski, Wrocław 2010 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 273
"Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie", Marta Nowosad-Bakalarczyk, Lublin 2009 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Marta Nowosad-Bakalarczyk (aut. dzieła rec.) s. 273-274
"Folklor w dobie Internetu", pod red. Gabrieli Gańczarczyk i Piotra Grochowskiego, Toruń 2009 : [recenzja] Agnieszka Kościuk Gabriela Gańczarczyk (aut. dzieła rec.) Piotr Grochowski (aut. dzieła rec.) s. 273
"Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata", Dorota Simonides, Opole 2010 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 274-275
"Stereotyp rodziny we współczesnej polszczyźnie", Iwona Bielińska-Gardziel, Warszawa 2009 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Iwona Bielińska-Gardziel (aut. dzieła rec.) s. 274
"Slavjanskie drevnosti. Ètnolingvističeskij slovar'", t. 4, pod obščej red. N. I. Tolstogo, Moskva 2009 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Nikita I. Tolstoj (aut. dzieła rec.) s. 275-276
"Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim", Katarzyna Marcol, Wrocław 2008 : [recenzja] Ewa Pacławska Katarzyna Marcol (aut. dzieła rec.) s. 275
"Slovar' govorov Russkogo Severa", t. IV : "Z-I", pod red. A. K. Matveeva, Ekaterinburg 2009 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Aleksandr K. Matveev (aut. dzieła rec.) s. 276
"Ukazatel' tipičeskich mest geroičeskego eposa narodov Sibiri (altajcev, burjat, tuvincev, chakasov, šorcev, jakutov). Èksperimental'noe izdanie", otv. red. N. A. Alekseev, Novosibirsk 2005 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Nikolaj A. Alekseev (aut. dzieła rec.) s. 276
"Leksika i simvolika slavjanskoj narodnoj botaniki. Ètnolingivističeskij aspekt", Valerija B. Kolosova, Moskva 2009 : [recenzja] Ewa Pacławska Valerija B. Kolosova (aut. dzieła rec.) s. 276-277
"Svjatyje mesta v kul'turnom landšafte Pineža (materialy i komentarii)", A. A. Ivanova, V. N. Kaluckov, L. V. Fadeeva, Moskva 2009 : [recenzja] Agata Bielak L. V. Fadeeva (aut. dzieła rec.) A. A. Ivanova (aut. dzieła rec.) V. N. Kaluckov (aut. dzieła rec.) s. 277
"Voprosy onomastiki", 2009, nr 7 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska s. 277-278
"Koncepty ukrajins'kogo dyskursu. Monografija", Vitalij Kononenko, Kyjiv-Ivano-Frankivs'k 2004 : [recenzja] Nina Gryszkowa Vitalij Kononenko (aut. dzieła rec.) s. 278
"Filologija", 2009, nr 14 : [recenzja] Sebastian Wasiuta s. 278-279
Książki nadesłane do Redakcji "Etnolingwistyki". s. 281-283
Czasopisma nadesłane do Redakcji "Etnolingwistyki". s. 284
Noty o autorach. s. 285-287