Tytuł Etnolingwistyka
ISSN 0860-8032
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 85
Etnolingwistyka
2009, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na jubileusz Profesor Swietłany Tołstojowej Jerzy Bartmiński Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska s. 9-13
Punkty dyskusyjne w rozumieniu pojęcia językowego obrazu świata - widziane z perspektywy badań porównawczych Renata Grzegorczykowa s. 15-29
Wymiary różnicowania i scalania systemów wartosci w tożsamości narodowej : perspektywa antropologii społecznej Anna Horolets s. 31-45
Pojęcie równości i jego profilowanie we współczesnym języku polskim Jerzy Bartmiński Grzegorz Żuk s. 47-67
Definicja kognitywna pojęcia demokracji w języku polskim Monika Grzeszczak s. 69-84
Rozumienie narodu i jego profilowanie we współczesnym języku polskim Monika Bednarczuk s. 85-101
Patriotyzm i nacjonalizm w polskim dyskursie ideologicznym Małgorzata Brzozowska s. 103-120
Rodzina i jej profile we współczesnej polszczyźnie Iwona Bielińska-Gardziel s. 121-138
Ответственность как диалог Ol'ga Е. Frolova s. 139-152
'Карьера' и 'карьеризм' в истории русского и польского языков Lûbov А. Feoktisova s. 153-169
Белорусская концептология на этапе самоопределения Vâčeslav Ŝеrbin s. 171-185
Народная агиография : к постановке вопроса Andrej Moroz s. 187-203
Z historii językowego obrazu świata wartości prezentowanego w czasopismach dla dzieci Irena Bajerowa s. 205-234
Paryż i Warszawa : stolice i ich mieszkańcy w oczach młodzieży polskiej i francuskiej Elżbieta Skibińska s. 235-258
Zmiany w statusie języka kaszubskiego od połowy XX wieku do początku XXI wieku Jadwiga Zieniukowa s. 259-269
Kognitywiści w hołdzie Profesor Tabakowskiej Aneta Wysocka Władysław Chłopicki (aut. dzieła rec.) Andrzej Pawelec (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pokojska (aut. dzieła rec.) s. 271-273
Młodzieżowy obraz świata w świetle komputerowej analizy mediów Agnieszka Kulisz Wojciech Kajtoch (aut. dzieła rec.) s. 273-277
Ciało w języku Agnieszka Kulisz Jolanta Maćkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 277-279
Miłość, ból i przeznaczenie w zwierciadle języka - studium etnolingwistyczne Ewa Łukaszyk Zuzanna Bułat Silva (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Językoznawca o modzie Beata Maksymiuk-Pacek Bożena Rejakowa (aut. dzieła rec.) s. 282-284
Nowe studia o języku polskim Agata Bielak Zofia Cygal-Krupa (aut. dzieła rec.) s. 284-286
Przekraczanie granic - przenikanie kultur Monika Łaszkiewicz Ewa Banasiewicz-Ossowska (aut. dzieła rec.) s. 287-289
Polskie i ukraińskie czytanie Schulza Ewa Pacławska s. 290-293
Prowincja w centrum uwagi Robert Boroch Mirosław Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 293-298
Mała encyklopedia kaszubszczyzny Monika Grzeszczak Cezary Obracht-Prondzyński (aut. dzieła rec.) s. 298-301
Mądrość ludowa po śląsku Agnieszka Kościuk Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 301-302
Obraz zwierząt we frazeologii góralskiej Anna Kaczan Maciej Rak (aut. dzieła rec.) s. 303-305
Wizja świata utrwalona w barokowej frazeologii religijnej Dorota Piekarczyk Dorota Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 305-309
Grzeczność w dwojaki sposób opisana Olga Zinurova Jurij Apresjan (aut. dzieła rec.) Tatiana Krylowa (aut. dzieła rec.) Małgorzata Marcjanik (aut. dzieła rec.) s. 309-314
Nowe studia etymologiczne Mariola Jakubowicz Małgorzata Brzozowska (aut. dzieła rec.) s. 314-317
Odpowiedź na recenzję Marioli Jakubowicz Małgorzata Brzozowska s. 317-318
Obraz drogi w tradycji rosyjskiej Katarzyna Smyk Tatjana B. Ščepanskaja (aut. dzieła rec.) s. 318-321
Rosyjski słownik semiotyki kultury Marta Wójcicka Svetlana Machlina (aut. dzieła rec.) s. 322-323
Ludowy kult świętych w północnej Rosji Agata Bielak Andrej Moroz (aut. dzieła rec.) s. 324-325
О юбилее Светланы Михайловны Толстой Elena L. Berezovič s. 327-328
Doktorat honoris causa dla Profesor Ireny Bajerowej Aleksandra Niewiara s. 328-330
Natalia Gorbaniewska - doktorem honoris causa UMCS Małgorzata Ułanek s. 330-332
O językowym obrazie świata Słowian na XIV Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Macedonii (Ochryd 2008) Elena L. Berezovič Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska s. 333-335
Komunikat z posiedzenia Komisji Etnolingwistycznej MKS w Ochrydzie (12 X 2008) Elena L. Berezovič Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska s. 335
Z prac Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN Marta Nowosad-Bakalarczyk Joanna Szadura s. 336-340
Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym. Założenia programu "A" (10 VI 2009) Maciej Abramowicz Jerzy Bartmiński Wojciech Chlebda s. 341-342
O pracach konwersatorium EUROJOS Iwona Bielińska-Gardziel s. 343-345
Relatywizm w języku i w kulturze Dorota Piekarczyk Aneta Wysocka s. 345-348
Różne języki czy ten sam język? Ogólnopolska konferencja "Język IV RP" Danuta Kępa-Figura Paweł Nowak s. 348-352
O językach zawodowych i środowiskowych na VII Forum Kultury Słowa Marta Nowosad-Bakalarczyk Joanna Szadura s. 352-355
Folklor dziś : tradycje, transformacje, innowacje Mirosława Czuczupaka s. 355-358
"Polska polityka językowa w Unii Europejskiej", red. Jacek Warchala, Jadwiga Krzyżyk, Katowice 2008 : [recenzja] Agnieszka Kulisz Jadwiga Krzyżyk (aut. dzieła rec.) Jacek Warchala (aut. dzieła rec.) s. 359
"Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej", red. Stanisław Gajda, Opole 2008 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Stanisław Gajda (aut. dzieła rec.) s. 359-360
"Język i społeczeństwo. Wymiar postkolonialny", Łarysa Masenko, tł. i red. Artur Bracki, Gdańsk 2008 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Artur Bracki (aut. dzieła rec.) Łarysa Masenko (aut. dzieła rec.) s. 360
"Socjologia języka", Kwiryna Handke, Warszawa 2008 : [recenzja] Joanna Szadura Kwiryna Handke (aut. dzieła rec.) s. 361
"Ideologie w słowach i obrazach", red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Wrocław 2008 : [recenzja] Maciej Abramowicz Irena Kamińska-Szmaj (aut. dzieła rec.) Tomasz Piekot (aut. dzieła rec.) Marcin Poprawa (aut. dzieła rec.) s. 361
"Komparacja współczesnych języków słowiańskich", t. 2: "Fonetyka/Fonologia", red. Irena Sawicka, Opole 2007 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Irena Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 362
"Językowy świat Słowian. Zjawiska, interpretacje, znaki zapytania. Księga jubileuszowa na 70-lecie Profesora Włodzimierza Pianki", red. Jolanta Mindak-Zawadzka, Ignacy M. Doliński, Warszawa 2009 : [recenzja] Jan Adamowski Ignacy M. Doliński (aut. dzieła rec.) Jolanta Mindak-Zawadzka (aut. dzieła rec.) s. 362-363
"Francuzi Północy. Obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX wieku", Anna Kochanowska-Nieborak, Wrocław 2007 : [recenzja] Monika Grzeszczak Anna Kochanowska-Nieborak (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"Świat Słowian w języku i kulturze IX. Kulturoznawstwo", red. Ewa Komorowska, Joanna Misiukajtis, Szczecin 2008 : [recenzja] Ewa Pacławska Ewa Komorowska (aut. dzieła rec.) Joanna Misiukajtis (aut. dzieła rec.) s. 363
"Stereotypy w języku i w kulturze", red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin 2009 : [recenzja] Iwona Bielińska-Gardziel Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (aut. dzieła rec.) Sebastian Wasiuta (aut. dzieła rec.) s. 364
"Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii", red. Anna Horolets, Toruń 2008 : [recenzja] Agnieszka Kulisz Anna Horolets (aut. dzieła rec.) s. 365
"Historia mówiona w świetle etnolingwistyki", red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin 2008 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (aut. dzieła rec.) Sebastian Wasiuta (aut. dzieła rec.) s. 365
"Tabu, etykieta, dobre obyczaje", red. Piotr Kowalski, Wrocław 2009 : [recenzja] Aneta Wysocka Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 366
"Sposoby leczenia dawniej a dziś w świetle literatury i medycyny", red. Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Lublin 2006 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Grzegorz Wallner (aut. dzieła rec.) Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 366-367
"Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych", Dorota Rancew-Sikora, Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Niderla Dorota Rancew-Sikora (aut. dzieła rec.) s. 366
"Mądrość jako wartość w przysłowiach ludowych. Materiały z badań", red. Natalia Szydłowska, Białystok 2008 : [recenzja] Joanna Szadura Natalia Szydłowska (aut. dzieła rec.) s. 367
"Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin", Kazimiera Pastusiak, Warszawa 2007 : [recenzja] Ewa Pacławska Kazimiera Pastusiak (aut. dzieła rec.) s. 368
"Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana", t. 1 : "Tradycja : wartości i przemiany", t. 2 : "Tradycja w tekstach kultury", red. Jan Adamowski, Józef Styk, Lublin 2009 : [recenzja] Marta Wójcicka Jan Adamowski (aut. dzieła rec.) Józef Styk (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Przegląd Kulturoznawczy", 2008, nr 1(4) : [recenzja] Anna Niderla s. 369-370
"Postscriptum Polonistyczne", 2008, nr 1(1) : [recenzja] Katarzyna Prorok s. 369
"Obrazy russkoj reči. Istoriko-ètimologičeskie očerki frazeologii", Valerij M. Mokienko, Moskva 2007 : [recenzja] Nina Gryszkowa Valerij M. Mokienko (aut. dzieła rec.) s. 370
"Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury", Jurij Łotman, tł. i przedm. Bogusław Żyłko, Gdańsk 2008 : [recenzja] Irina Lappo Jurij Łotman (aut. dzieła rec.) Bogusław Żyłko (aut. dzieła rec.) s. 370
"Dnevnik kak ego-tekst (Rossija, XIX-XX)", Michail Micheev, Moskva 2007 : [recenzja] Irina Lappo Michail Micheev (aut. dzieła rec.) s. 371
"Fol'klor i knižnost' : mif i istoričeskie realii", Olga V. Belova, Vladimir Ja. Petruchin, Moskva 2008 : [recenzja] Irina Lappo Olga V. Belova (aut. dzieła rec.) Vladmir Ja. Petruchin (aut. dzieła rec.) s. 371
"Skrytye smysly v jazyke i kommunikacii. Sbornik statej", I. A. Šaronov, Moskva 2007 : [recenzja] Irina Lappo Igor A. Šaronov (aut. dzieła rec.) s. 371
"Sbornik bolgarskich narodnych zagovorov", Irina F. Amrojan, Tol'jatti 2005 : [recenzja] Agnieszka Kościuk Irina F. Amrojan (aut. dzieła rec.) s. 372
"Semantičeskaja kategorija sostojanija. Lingvo-filosofskij očerk", Alla Kamalova, Olsztyn 2008 : [recenzja] Nina Gryszkowa Alla Kamalova (aut. dzieła rec.) s. 372
"Lemkivs'kyj spivanyk. Ukrajins'ki narodni pisni z Lemkivščyny", zibrav Orest Gyža, Gorlyci 1997-2002 : [recenzja] Agnieszka Dudek-Szumigraj Orest Gyža (aut. dzieła rec.) s. 373-374
"Kontrastyvna gramatyka ukrajins'koji ta pol's'koji mov", Vitalij Kononenko, Iryna Kononenko, Kyjiv 2006 : [recenzja] Monika Grzeszczak Vitalij Kononenko (aut. dzieła rec.) Iryna Kononenko (aut. dzieła rec.) s. 373
"Ukrajins'ka etnolingvistyka. Narysy", Vitalij Žajvoronok, Kyjiv 2007 : [recenzja] Agnieszka Dudek-Szumigraj Vitalij Žajvoronok (aut. dzieła rec.) s. 373
"Russkaja toponimija v etnolingvističeskom aspekte. Prostranstvo i čelovek", Elena L. Berezovič, Moskva : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Elena L. Berezovič (aut. dzieła rec.) s. 374-375
"Evrejskij mif v slavjanskoj kul'ture", Ol'ga V. Belova, Vladimir Ja. Petruchin, Moskva 2008 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Olga V. Belova (aut. dzieła rec.) Vladmir Ja. Petruchin (aut. dzieła rec.) s. 374
"Prostranstvo slova. Leksičeskaja semantika v obščeslavjanskoj perspektive", Svetlana M. Tolstaja, Moskva 2008 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Svetlana M. Tolstaja (aut. dzieła rec.) s. 374
"Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugich slovenskich jezika. U čast akademika Svetlane Tolstoj", red. Predrag Piper, Ljubinko Radenković, Beograd 2008 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Predrag Piper (aut. dzieła rec.) Ljubinko Radenković (aut. dzieła rec.) s. 375
"Pis'mennost', literatura i fol'klor slavjanskich narodov. XV Meždunarodnyj s"ezd slavistov, Ochrid, 10-16 sentjabrja 2008 g. Doklady rossijskoj delegacii", Moskva 2008 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska s. 375
"Slavjanskoe jazykoznanie : XIV Mezdunarodnyj s"ezd slavistov, Ochrid, 10-16 sentjabrja 2008 g. : doklady rossijskoj delegacii", Moskva 2008 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska s. 376
Książki nadesłane do Redakcji "Etnolingwistyki". s. 377-381
Czasopisma nadesłane do Redakcji "Etnolingwistyki". s. 381-382
Noty o autorach. s. 383-386