Tytuł Prace Naukowe. Kultura Fizyczna
ISSN 1505-4241
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Prace Naukowe. Kultura Fizyczna
2000, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Działalność narodowa i społeczno-polityczna Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w latach 1867-1997 Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy Mirosław Ponczek s. 9-21
Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w latach 1918-1939 Eligiusz Małolepszy s. 23-28
Z międzywojennych dziejów klubu sportowego "Hr. Renard" w Sosnowcu Mirosław Ponczek s. 29-41
Działalność częstochowskiego Podokręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 1928-1939 : zarys dziejów Eligiusz Małolepszy s. 43-52
Nieznany śląski olimpijczyk Jerzy Gryt Mirosław Ponczek s. 53-56
Polscy olimpijczycy wywodzący się z kresów wschodnich Zbigniew Szafkowski s. 57-66
Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego w Polsce Bożena Maksimowska s. 67-82
Propozycje zmian modelu organizacyjnego kultury fizycznej w Polsce z 1981 roku : kartka z najnowszych dziejów kultury fizycznej Andrzej Nowakowski s. 83-88
Emblematy klubów sportowych w Polsce Mariusz Gizowski s. 89-92
Szanse promowania rekreacji w deklaracjach nauczycieli Teresa Banaszkiewicz s. 93-102
Tendencje przemian budowy ciała dzieci i młodzieży Poznania w latach 1976-1996 Andrzej Malinowski s. 105-109
Stan rozwoju fizycznego studentek pedagogiki WSP w Częstochowie w świetle badań realizowanych w 1998 roku Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 111-116
Aktywność ruchowa dziewcząt w czasie menstruacji Bożena Makowska s. 117-125
Zainteresowanie rekreacją ruchową kobiet studiujących zaocznie Anna Błasiak Joanna Rodziewicz-Gruhn Dorota Zarzeczna s. 127-133
Styl życia dzieci i młodzieży zrzeszonej w amatorskim ruchu artystycznym Maria Nowak s. 135-145
Wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych średniej wielkości : uwarunkowania a realizacja Barbara Ignar-Golinowska Agnieszka Kucharska s. 147-166
Znajomość wpływu stanu środowiska naturalnego na zdrowie młodzieży województwa bialskopodlaskiego Elżbieta Huk-Wieliczuk Helena Popławska Jerzy Saczuk s. 167-176
Podstawy deklarowane a rzeczywiste wobec palenia tytoniu wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego Krystyna Duśko Weronika Wrona-Wolny s. 177-185