Tytuł Prace Naukowe. Kultura Fizyczna
ISSN 1505-4241
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Prace Naukowe. Kultura Fizyczna
2001, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Działalność Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Radomsku i powiecie radomszczańskim w latach 1921-1939 Teresa Drozdek-Małolepsza s. 9-29
Działalność Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Wieluniu w latach 1927-1939 w zakresie propagowania i popularyzacji kultury fizycznej na wsi Eligiusz Małolepszy s. 31-39
Ewolucja w poglądach i praktyce Kościoła Katolickiego wobec problemów kultury fizycznej Mirosław Ponczek s. 41-57
Działalność uczniowskich klubów sportowych w Polsce w świetle prawa Andrzej Nowakowski s. 59-67
Rola edukacji socjologicznej dla studentów AWF Dorota Pawlik s. 69-74
Patologiczne zachowania widzów podczas imprez sportowych : konceptualizacja metodologii i organizacji badań Stanisław R. Bryl s. 75-86
Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w latach 1918-1998 Eligiusz Małolepszy s. 87-100
Główne kierunki badań naukowych w gorzowskim ośrodku kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego 1971-1999 Bernard Woltmann s. 101-112
"100 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Gdańsku (1894-1994)", Zdzisław Pawluczuk, Gdańsk 1998 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Zdzisław Pawluczuk (aut. dzieła rec.) s. 113-114
Poziom rozwoju cech morfologicznych dziewcząt i chłopców w wieku 11-15 lat ze środowiska miejskiego i wiejskiego w regionie częstochowskim Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 117-125
Ocena podejmowania aktywności ruchowej przez młodzież z Ukrainy i Białorusi Wiesław Pilis Maria E. Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 127-132
Ocena sprawności fizycznej uczniów ze szkoły polskiej i gimnazjum w Grodnie na Białorusi Wiesław Drab Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 133-144
Ludwik Jaxa-Bykowski : pedagog - przyrodnik - antropolog Andrzej Malinowski s. 145-153
Lwowska młodzież szkolna w świetle badań eksperymentalnych Ludwika Jaxa-Bykowskiego Andrzej Malinowski s. 155-167
Poziom rozwoju fizycznego i zdolności motorycznych młodzieży WSP w Zielonej Górze w świetle wybranych czynników Ryszard Asienkiewicz Andrzej Malinowski Józef Tatarczuk s. 169-184
Środowiskowe uwarunkowania poziomu rozwoju fizycznego studentek I roku WSP w Zielonej Górze Ryszard Asienkiewicz Józef Tatarczuk s. 185-197
Studenci I roku WSP w Zielonej Górze w ujęciu typologicznym Adama Wankego Ryszard Asienkiewicz Józef Tatarczuk s. 199-207
Z badań nad znaczeniem aktywności rekreacyjnej dla człowieka Sylwia Toczek-Werner s. 209-223
Biomedyczne i społeczno-prawne aspekty uzależnienia nikotynowego Bożena Maksimowska s. 225-236
Dynamics of causes of children's mortality in Belarus for 50 years Olga V. Morfina s. 237-242
Обыт использования адаптационного потенциала в качестве критерия реактивности организма детей и подростков в условиях высокоубранизированной городской среды Н.И. Полина Инесса И. Саливон s. 243-252
Physical development of children of 4-7 from Ivenetsky Region Tatiana L. Hurbo s. 253-260
Standardy oceny ucznia z wychowania fizycznego w ujęciu biologiczno-społecznym Zdzisław Chromiński Krzysztof Chromiński s. 261-266