Tytuł Prace Naukowe. Kultura Fizyczna
ISSN 1505-4241
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Prace Naukowe. Kultura Fizyczna
1999, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Początki zorganizowanego sportu polskiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (do roku 1918) Mirosław Ponczek s. 9-26
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Częstochowie w latach 1906-1918 Teresa Drozdek-Małolepsza s. 27-33
Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce w latach 1919-1939 : zarys problematyki Eligiusz Małolepszy s. 35-48
Z dziejów Bractw Kurkowych w Polsce Marek Ordyłowski s. 49-57
Działalność Polskiego Związku Strzeleckiego we Francji i Belgii w latach 1913-1940 Zbigniew Szafkowski s. 59-71
Podstawy prawno-organizacyjne akademickiego wychowania fizycznego w Polsce w latach 1950-1990 Bożena Maksimowska Andrzej Nowakowski s. 73-86
Bariery uruchomienia akademickiego programu zarządzania sportem w Polsce Janusz Klisiński Marek Szczerbowski s. 87-91
"Historia kultury fizycznej : Starożytność-Oświecenie", Marek Ordyłowski, Wrocław 1997 : [recenzja] Eligiusz Małolepszy Marek Ordyłowski (aut. dzieła rec.) s. 93-94
"Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce : po 1918 roku", red. Eligiusz Małolepszy, Andrzej Nowakowski, Mirosław Ponczek, Częstochowa 1997 : [recenzja] Sławomir Pilarek Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Historia Kultury Fizycznej : przewodnik bibliograficzny dla studentów", Eligiusz Małolepszy, Częstochowa 1997 : [recenzja] Mirosław Ponczek Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) s. 98-100
Społeczne zróżnicowanie wysokości i masy ciała dorosłych mieszkańców województwa konińskiego Jadwiga Grabowska s. 103-128
Dojrzałość biologiczna dzieci ze żłobków szczecińskich a typ rodziny Alicja Drohomirecka s. 129-134
Stan rozwoju fizycznego 9-letnich dzieci z Konina i woj. konińskiego Andrzej Malinowski s. 143-154
Wzrastanie dzieci szkolnych z podmiejskiego regionu Łódź-Nowosolna Andrzej Malinowski Renata Szkudlarek Jan Szkudlarek s. 155-168
Budowa somatyczna studentów wychowania fizycznego radomskiej wsi Andrzej Malinowski Joanna Michalska-Wichan s. 169-178
Charakterystyka somatyczna dziewcząt ze Lwowa na Ukrainie w okresie dojrzewania Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 179-188
Некоторые особенности морфофункциональной асиммегрии верхних конечностей у подростков г. Гомеля Наталя И. Полина Инесса И. Саливон s. 189-201
Динамика физического развития детей и подростков в меняющихся условиях городской среды Наталя И. Полина Инесса И. Саливон s. 203-216
Zmienność z wiekiem wybranych fałdów skórno-tłuszczowych u dziewcząt z Bydgoszczy oraz wsi województwa bydgoskiego Iwona Adamczak Władimir Bożiłow Helena Krakowiak Krystyna Nowacka Małgorzata Roślak Henryk Stolarczyk s. 217-235
Zmienność z wiekiem wybranych fałdów skórno-tłuszczowych u chłopców z Bydgoszczy oraz wsi województwa bydgoskiego Iwona Adamczak Władimir Bożiłow Helena Krakowiak Krystyna Nowacka Małgorzata Roślak Henryk Stolarczyk s. 237-254
Poziom rozwoju fizycznego uczniów szczecińskich na tle innych populacji Danuta Umiastowska s. 255-263
Zmiany wydolności beztlenowej w cyklu menstruacyjnym u kobiet Leon Rak Dorota Rak Janusz Wojtyna Dorota Zarzeczna Ryszard Zarzeczny s. 265-272
Częstość występowania wad postawy dzieci bydgoskich w zależności od wieku i wykształcenia rodziców Iwona Adamczak Piotr Biliński Władimir Bożiłow Andrzej Malinowski s. 273-286
Uwarunkowania rozwoju fizycznego i osiągnięć szkolnych dzieci chorych na mukowiscydozę Irmina Mięsowicz s. 287-296
Консолидация показателей физической подготовленности и онтогенезе и методика ее оценки В.И. Кряж З.С. Кряж s. 297-300
Воспитание самостоятельности у младших школьников в игровых ситуациях Татьяна А. Лопатик s. 309-315
Wychowanie fizyczne i zdrowotne w ocenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego Maria Nowakowska Zdzisława Pińczykowska s. 317-323
Przygotowanie studentów kierunków pedagogicznych do realizacji wychowania zdrowotnego w zakresie profilaktyki alkoholowej Maria Pyzik s. 325-330
Mój nauczyciel wychowania fizycznego na różnych szczeblach edukacji w opinii studentów Danuta Umiastowska s. 331-344