Tytuł Prace Naukowe. Kultura Fizyczna
ISSN 1505-4241
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Prace Naukowe. Kultura Fizyczna
2003, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Eligiusz Małolepszy Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 5
Ewolucja programu zawodów w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w latach 1867-1914 Grzegorz Bielec s. 7-23
Władysław Mieczysław Gedl (1852-1901) : życie i działalność w Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Wadowicach Iwona Majkowska-Kochan s. 25-30
Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Żywcu w latach 1893-1914 Danuta Stysło s. 31-36
Okręgowy zlot sokoli w 1897 roku w Wadowicach Aleksandra Zagórska s. 37-47
Działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Królestwie Polskim w świetle czasopisma "Sokół" (1906-1907) Teresa Drozdek-Małolepsza s. 49-58
Początki narciarstwa w "Sokole" w Polsce Małgorzata Wiecheć Aleksander Wiecheć s. 59-68
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" a edukacja prozdrowotna do 1939 roku Zdzisław Pawluczuk s. 69-76
Kultura masowa a sport w Polsce w okresie międzywojennym Jerzy Chełmecki s. 77-88
Konne Mistrzostwa Wojska Polskiego w okresie międzywojennym Renata Urban s. 89-99
Kultura fizyczna w działalności Związku Młodzieży Ludowej (1926-1937) Eligiusz Małolepszy s. 101-110
Kościół rzymskokatolicki a kultura fizyczna w okresie Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej : glosa badawcze Mirosław Ponczek s. 111-117
Zarządzanie sprawami kultury fizycznej na szczeblu lokalnym w Polsce w latach 1973-1990 Beata Marszałek s. 119-127
Zmiany w organizacji kierowania przez państwo kulturą fizyczną w Polsce w okresie od 1984 do 2000 roku Tomasz Dubrawski s. 129-135
Sport i rekreacja ruchowa w procesie integracji małych społeczności lokalnych Pomorza Nadwiślańskiego po 1989 roku : politologiczny zarys problemu Mariusz Gizowski s. 137-143
Inicjatywy sportowo-rekreacyjne podejmowane przez biura euroregionu Niemen w latach 1997-2000 Waldemar Moska s. 145-152
Wychowanie fizyczne w liceach ogólnokształcących powiatu wadowickiego w latach 1945-1975 Jan Gajczak s. 153-162
Rozwój uczniowskich klubów sportowych w rejonie i powiecie wadowickim w latach 1994-2001 Andrzej Nowakowski s. 163-171
Tenis stołowy w Akademickim Związku Sportowym w Częstochowie w III RP Wiesław Pięta Barbara Pięta s. 173-186
Koło Seniorów Akademickiego Związku Sportowego Mieczysław Z. Hrehorów s. 189-194
Prezentacja klubu uczelnianego AZS Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie Łukasz Dybowski s. 195-198