Tytuł Prace Naukowe. Kultura Fizyczna
ISSN 1505-4241
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Prace Naukowe. Kultura Fizyczna
1997, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp [Redaktorzy Zeszytu] s. 5
W sprawie genezy pojęcia "kultura fizyczna" Dobiesław Dudek s. 9-11
Zmiany w systemie jednostek organizacyjnych kultury fizycznej : w zakresie sportu i rekreacji Lech Jaczynowski Jolanta Żyśko s. 13-28
Problemy rozwoju akademickiej kultury fizycznej w Polsce Bożena Maksimowska Andrzej Nowakowski s. 29-37
Zarys dziejów kolarstwa w Częstochowie do 1914 roku Jacek Chowaniec Eligiusz Małolepszy s. 39-47
Z działalności "Sokołów" górnośląskich w okresie I wojny światowej oraz powstań śląskich i plebiscytu Mirosław Ponczek s. 49-56
Gry sportowe w Częstochowie w okresie II Rzeczypospolitej : zarys problematyki Ryszard Janas Eligiusz Małolepszy s. 57-61
Wychowanie fizyczne i sport w uczelni pedagogicznej Częstochowy w latach 1971-1996 Wiesław Pięta s. 63-80
"Menedżment usług", A. Sosgórniak, Katowice 1995 : [recenzja] Janusz Klisiński A. Sosgórniak (aut. dzieła rec.) s. 81-82
"Kultura Fizyczna i Przysposobienie Wojskowe w Częstochowie i Powiecie Częstochowskim w latach 1918-1939", Eligiusz Małolepszy, Częstochowa 1996 Mirosław Ponczek Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) s. 82-84
"Sport w Wojsku Polskim w latach 1918-1939", Zdzisław Pawluczuk, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Nowakowski Zdzisław Pawluczuk (aut. dzieła rec.) s. 85-86
Potrzeba edukacji zdrowotnej w okresie starzenia na tle oceny działań prozdrowotnych kobiet i mężczyzn w wieku 40-60 lat Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 89-101
Formy spędzania czasu wolnego nauczycielek nauczania początkowego Maria Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 103-109
Higieniczna ocena rozkładu zajęć lekcyjnych w nauczaniu początkowym Maria Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 111-116
Poziom rozwoju dzieci i młodzieży ze Lwowa na Ukrainie Andrzej Malinowski Maria Pyzik Joanna Rodziewicz-Gruhn s. 117-126
Rozwój fizyczny młodzieży polskiej z Sambora i okolic (Ukraina Zachodnia) Andrzej Malinowski s. 127-131
Rozwój biologiczny uczniów Zespołu Szkół Zawodowych przy Zakładach HCP w Poznaniu Andrzej Malinowski Henryk Stolarczyk s. 133-138
Zróżnicowanie sprawności motorycznej studentek I roku z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie studiujących na różnych kierunkach Wacław Baczyński Maria Pyzik Leon Rak Joanna Rodziewicz-Gruhn Halina Zuch s. 139-145
Zmiany wybranych wskaźników hematologicznych oraz stężenia mleczanu we krwi i wentylacji minutowej podczas wysiłku o stopniowo wzrastającej intensywności Leon Rak Janusz Wojtyna Aleksandra Żebrowska s. 147-155
Współzależność progu amoniakowego i progu anaerobowego Jan Chmura Józef Langfort Beata Manowska Wacław Pilis Leon Rak Joanna Rodziewicz-Gruhn Ryszard Zarzeczny s. 157-163
Zmiany stężenia jonów sodowych i potasowych we krwi wywołane wysiłkiem fizycznym o stopniowo wzrastającej intensywności u mężczyzn na tle progu mleczanowego i wentylacyjnego Jan Chmura Bożena Manowska Wiesław Pilis Tomasz Pilis Ewelina Smol Adam Zając s. 165-170
Próg anaerobowy a stężenia jonów wapniowych i magnezowych w osoczu krwi u mężczyzn podczas wysiłku fizycznego o stopniowo narastającej intensywności Jacek Chmura Cezary Michalski Wiesław Pilis Ilona Pokora Leon Rak Dorota Zarzeczna Ryszard Zarzeczny s. 171-178
Zmiany aktywności reninowej osocza podczas wysiłku dynamicznego o wzrastającej intensywności Ilona Pokora Ewelina Smol Adam Staszkiewicz Dorota Zarzeczna Ryszard Zarzeczny s. 179-184