Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp = Introduction Jolanta Karbowniczek Barbara Surma s. 9-11
Czy zbiory rozmyte wykorzystujemy w edukacji wczesnoszkolnej? = Do we use fuzzy sets in early school education? Iwona Nowakowska-Kempna s. 13-21
Theorien des Erkenntnisprozesses im Mathematikunterricht an der Grundschule = Theories of the process of gaining knowledge in mathematics education for primary level Ján Guncaga s. 23-34
Gotowość szkolna do uczenia się matematyki dzieci sześcioletnich w przedszkolu Montessori – raport z badań = School readiness to learn mathematics in six years old children in Montessori kindergarten – research report Barbara Surma s. 35-56
Metodyczne aspekty zaznajamiania uczniów klas I-III z wiedzą matematyczną = Methodological aspects of the familiarization of students from classes I to III with mathematical knowledge Aneta Spodniewska s. 57-74
"Figury geometryczne już wszyscy dobrze znamy" : scenariusz zajęć dla grupy dzieci 6-letnich Marta Raczek-Bielawa s. 75-77
Sztangi numeryczne : scenariusz zajęć indywidualnych z materiałem Montessori Beata Strzępek s. 79-82
Integracja w edukacji wczesnoszkolnej : recenzja książki: Ewa Smak, Stanisława Włoch, "Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej", Uniwersytet Opolski, Opole 2011 Aneta Kamińska Ewa Smak (aut. dzieła rec.) Stanisława Włoch (aut. dzieła rec.) s. 83-85
Współczesna edukacja elementarna szansą na integralny rozwój dziecka : recenzja książki: "Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej", pod redakcją naukową dr Barbary Surmy, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2012 Elżbieta Miterka Barbara Surma (aut. dzieła rec.) s. 87-92
TECERN – Teacher Education Central European Research Network : sprawozdanie z konferencji 14 czerwca 2013 Debrecen Irena Pulak s. 93-95
"Rodzina i szkoła wobec wyzwań cywilizacyjnych" : sprawozdanie z konferencji w MSWE w Tarnowie Barbara Surma s. 97-99
Rozwijanie inteligencji matematyczno-logicznej na zajęciach z języka obcego Tatiana Konderak s. 101-102
"Un, deux, trois, je m’en vais au bois" : integracja zajęć językowych z edukacją matematyczną Tatiana Konderak s. 103-109
Literatura dziecięca podstawą dobrego wychowania, aktywnego kształcenia i twórczego działania : Samorządowe Przedszkole nr 163 im. Heleny Bechlerowej Małgorzata Sałacińska s. 111-116
Jeden dzień w Filii nr 1, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie Kinga Basztura Joanna Miklas Paulina Stopa s. 117-120
Kształtowanie umysłu matematycznego : zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie i jej filii Anna Płusa s. 121-130