Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drogi nauczycielu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Barbara Surma s. 9-10
Teoretyczne uzasadnienie metodologii badań porównawczych w kontekście współczesnej legitymizacji poglądów znanych komparatystów Aneta Kamińska Irena Pulak s. 11-24
Gotowość szkolna dzieci 5- i 6-letnich w zakresie kompetencji matematycznych – analiza porównawcza Katarzyna Szewczuk s. 25-48
Umiejętności społeczne dziecka obiektem diagnozy przedszkolnej Jolanta Sajdera s. 49-65
Aspekty prawne diagnozowania dzieci oraz realizowanie w tym zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkołę i rodziców Łukasz Burliga Anna Zdańska s. 67-87
"Doniesienie z pola walki” – doświadczenia z diagnozowania gotowości szkolnej dzieci Magdalena Christ s. 89-103
Diagnoza przedszkolna jako wsparcie sukcesu edukacyjnego dziecka Marta Kromka Katarzyna Ptaśnik-Cholewa s. 105-121
Kompetencje diagnostyczne nauczycieli uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym – doniesienie z badań Aneta Kamińska Anna Kowalczyk s. 123-137
Przedszkole miejscem diagnozy zaburzeń komunikacji językowej dziecka Ewa Gacka s. 139-152
Dysleksja istnieje naprawdę! – Jak ją rozpoznać i zrozumieć Marzena Maria Szurek s. 153-174
Wywiad z rodzicami jako istotny element diagnozy logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym Izabela Sochacka s. 175-189
"Bo jakie początki, takie będzie wszystko” – wybrane obszary diagnozy dziecka sześcioletniego Bogumiła Bobik s. 191-206
Metody i techniki diagnozowania uczniów zdolnych na tle tworzonego przez nauczycieli środowiska sprzyjającego diagnozie Aneta Kamińska Anna Kowalczyk s. 207-220
Szkolny system holistycznej diagnozy dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Alberta Einsteina w Lublinie Małgorzata Kowalczyk s. 221-237
Wybrane konteksty edukacji dziecka w różnych środowiskach wychowawczych Barbara Surma Jacek Z. Górnikiewicz (aut. dzieła rec.) Elżbieta Jaszczyszyn (aut. dzieła rec.) s. 239-243
Metody pracy z uczniami w młodszym wieku szkolnym Aneta Kamińska Mariola Jąder (aut. dzieła rec.) s. 245-246
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie Krystyna Zabawa s. 247-253
Sprawozdanie z konferencji „Uczeń zdolny – diagnoza i edukacja” Elżbieta Miterka s. 255-257
Sprawozdanie z XII Konferencji BBCC „Zrównoważony Rozwój. Kultura. Edukacja” Beata Kucharska Maria F. Szymańska s. 259-262
Scenariusz zajęć z języka francuskiego do piosenki "Le clown" Tatiana Konderak s. 263-270
Ocena postępów dziecka na zajęciach z języka obcego Tatiana Konderak s. 271-274
Radość wspólnego tworzenia Ewa Marchut Małgorzata Wiercioch Bożena Łucka s. 275-279
Diagnozowanie dziecka w szkole i przedszkolu : zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii Agata Arkabus s. 281-290