Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drogi nauczycielu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej! s. 3-4
Kompetencje zawodowe nauczyciela a potrzeby dziecka Urszula Ordon s. 5-7
Wykorzystanie technik Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych Irena Jarzyńska s. 7-13
Specyficzne potrzeby dziecka a ciągłość działań edukacyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego Natasza Iwanowna Szewczenko s. 13-16
Muzykoterapia i biblioterapia jako formy technik terapeutycznych Mariusz Grabowski s. 17-19
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Jolanta Sławińska s. 20-23
"Materiał rozwojowy" Marii Montessori a dziecko w wieku przedszkolnym Katarzyna Krysztoforska s. 23-26
Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową w przedszkolu i klasach I – III Lidia Zaręba s. 27-31
Komunikacja interpersonalna a potrzeba więzi międzyludzkich w życiu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim Wioletta Zawada s. 32-36
Dogoterapia jako naturalna metoda wspomagania, leczenia i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Jolanta Karbowniczek Jadwiga Mielczarek s. 37-45
"Pomóż mi porozumieć się z Tobą i ze światem" – przykłady zajęć Wioletta Zawada s. 46-66
Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym Magdalena Wronkowska s. 67-74
Formy pomocy i terapii dziecka z ADHD Magdalena Wronkowska s. 75-79
Jak pracowałam z uczniem mającym trudności w nauce? Magdalena Grabałowska s. 80-83
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Małgorzata Mszyca s. 83-86
Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie Maria Fiszer s. 87-92
Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej : sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Kielce 14–15 maja 2007 Aleksandra Skowrońska s. 93-98
Program edukacji przedszkolnej z możliwością wykorzystania do pracy w grupach z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych "Jesteśmy razem" Maria Królica s. 99-100
Ogólnopolska konferencja naukowa: "Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym" Marietta Blachnik-Gęsiarz Dorota Sikora-Banasik s. 101-103
IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego "Spotkanie z lekturą" Anna Dąbrowska s. 104-105
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Dąbrowska s. 106-108