Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp = Introduction Bożena Sieradzka-Baziur s. 7-9
Minds for the Future as a Challenge for Contemporary Education : Maria Montessori's and Howard Gardner's Suggestions for Reform = Umysły przyszłości wyzwaniem dla współczesnej edukacji : propozycje reformatorskie Marii Montessori i Howarda Gardnera Iwona Sikorska s. 11-29
The Cooperation of the Kindergarten with Parents and the Local Community as One of the Trends in Pre-school Education : A Comparative Analysis = Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym jako jedna z tendencji zmian oświatowych w edukacji przedszkolnej : analiza porównawcza Aneta Kamińska s. 31-42
Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej : próba odpowiedzi na oczekiwania rzeczywistości XXI wieku = Formative Assessment in Early Learning Education : An Attempt to Answer the Expectations of the 21st Century Reality Izabela Nadolnik s. 43-55
Nowe trendy w edukacji szkolnej w kontekście rozwoju technologii i mediów cyfrowych = New Trends in School Education in the Context of Digital Technology and Media Development Irena Pulak s. 57-68
Sprawność językowa dzieci 5-letnich a ich aktywność i doświadczenia : raport z badań = The Linguistic Skills of 5-Year-Old Children Versus their Activity and Experiences : Research Report Patrycja Brydniak s. 69-92
Arkana pisarskie refleksyjnego pedagoga Aneta Rogalska-Marasińska Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 93-96
(Anty)edukacja, która może odmienić i dać początek... Martyna Szczotka Dorota Klus-Stańska (aut. dzieła rec.) s. 97-103
Mózgowe mechanizmy uczenia się w kontekście rzeczywistości edukacyjnej Marzena Maria Szurek Marzena Żylińska (aut. dzieła rec.) s. 105-107
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Doświadczam – Rozumiem – Wiem. Zrównoważony rozwój uczniów w I etapie edukacyjnym" Renata Krupa Beata Kucharska s. 109-111
Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Gdańsku pt. "Drogi rozwoju zawodowego współczesnego nauczyciela jako opiekuna – wychowawcy-edukatora" Justyna Modrzejewska Jolanta Walaszek-Latacz s. 113-119
Edukacja obcojęzyczna najmłodszych a rozwijanie sprawności receptywnych : rozumienie ze słuchu Tatiana Konderak s. 121-128
«Gli animali golosi» : scenariusze zajęć z języka włoskiego dla dzieci 6-letnich Tatiana Konderak Marcin Wierzgacz s. 129-146
Współczesne tendencje w edukacji elementarnej : zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie i jej filii Agata Arkabus s. 147-154