Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp = Introduction Jolanta Karbowniczek Barbara Surma Beata Topij-Stempińska s. 9-11
Stan badań nad nauczaniem domowym dzieci polskich od XVIII do początków XX wieku w polskiej historiografii = The current state of research on homeschooling of polish children since the 18th century until the beginning of the 20th century in the polish historiography Krzysztof Jakubiak s. 13-27
Dom czy szkoła? : wady i zalety nauczania domowego i szkolnego na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku = School or home? : the advantages and disadvantages of homeschooling and school education on the Polish territory in the second half of the 19th and early 20th century Monika Nawrot-Borowska s. 29-53
Edukacja muzealna dla dzieci : alternatywne przestrzenie = Museum education for children : alternative spaces Renata Pater s. 55-76
Perché Montessori oggi? : why Montessori today? Paola Trabalzini s. 77-89
Czy montessoriański przedszkolak stanie się kreatywnym nastolatkiem? : doświadczenia średniego dzieciństwa a postawa twórcza adolescentów = Will a Montessori preschooler become a creative teenager? : middle childhood experience and creativity in adolescence Izabela Osmańska Iwona Sikorska s. 91-108
Edukacja domowa – pięć najczęściej stawianych pytań = Homeschooling - five frequently asked questions Kinga Wenklar s. 109-117
Edukacja muzyczna w systemie pedagogicznym Marii Montessori w teorii i praktyce = Music Education in the Montessori educational system in theory and practice Barbara Surma s. 119-132
Fascynacja współczesną literaturą dziecięcą – o książce Krystyny Zabawy : recenzja książki: Krystyna Zabawa, "Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej", Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2013 Krystyna Gąsiorek Krystyna Zabawa (aut. dzieła rec.) s. 133-137
O rozwój duchowości małego dziecka : recenzja książki: Lidia Marszałek, "Duchowość dziecka. Znaczenie – perspektywy - konteksty w pedagogice przedszkolnej", Warszawa 2013 Zbigniew Marek Lidia Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna : recenzja książki: "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku" red. Eugeniusz Bielicki i Mieczysław Ciosek, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012 Aneta Kamińska Eugeniusz Bielicki (aut. dzieła rec.) Mieczysłw Ciosek (aut. dzieła rec.) s. 143-144
Edukacja domowa jako jedna z ofert kształcenia : sprawozdanie z konferencji w Zielonej Górze Monika Nawrot-Borowska s. 145-147
Komisja Edukacji Narodowej : ludzie i dzieło w dialogu pokoleń : sprawozdanie z konferencji w Krakowie 14-15 X 2013 r. Beata Topij-Stempińska s. 149-151
Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla grupy mieszanej wiekowo Katarzyna Róg s. 153-161
Dziecko alergiczne w przedszkolu Montessori Ewa Barbara Gutowska s. 163-169
"Wszystkich uczniów łączy jedna wspólna cecha: każdy jest inny" : z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 27 w Krakowie Anna Marcinkowska Joanna Parda s. 171-178
Edukacja alternatywna : zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie i jej filii Agata Arkabus s. 179-185