Tytuł Kurier Konserwatorski
ISSN 1899-9913
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Kurier Konserwatorski
2008, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym Jolanta Welc-Jędrzejewska s. 5-9
Adaptacja i remont kamienicy przy ul. Poznańskiej 15 w Warszawie – trudna droga do kompromisu Małgorzata Gmiter s. 9-13
Ewidencja zabytków architektury i budownictwa Magdalena Róziewicz s. 13-20
Pismo Podsekretarza Stanu w MKiDN w sprawie uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy Tomasz Merta s. 20-21
Właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawach usuwania drzew i krzewów z zabytkowego układu urbanistycznego w kontekście wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego Elżbieta Jagielska s. 22-24
Materiały źródłowe i archiwalne J. Ujejski s. 25-26