Tytuł Kurier Konserwatorski
ISSN 1899-9913
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Kurier Konserwatorski
2010, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola zaleceń konserwatorskich w procesie inwestycyjnym realizowanym w obiekcie zabytkowym w świetle oczekiwań projektanta i inwestora Paweł Filipowski s. 5-10
Charakter prawny zaleceń konserwatorskich Katarzyna Zalasińska s. 11-15
Łuszków. Kwestia zasadności wpisu do rejestru zabytków układu osadniczego, wobec braku rozpoznania historycznego Jacek Studziński s. 16-21
Problem zakresu i metody ratowania kamiennych murów miejskich Barbara Nowak-Obelinda s. 22-27
Architektura obronna województwa lubuskiego. O potrzebie badań i możliwości wykorzystania do współczesnych celów Wojciech Eckert s. 28-33
Dewastacja ruin zamku Golesz jako przyczynek do dyskusji o niszczeniu zabytków Marcin Sabaciński s. 34-39
Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych i opracowań ich wyników s. 40-49
Lista rzeczoznawców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego s. 49-58