Tytuł Kurier Konserwatorski
ISSN 1899-9913
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 2
Kurier Konserwatorski
2009, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Plan pracy Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków na lata 2009-2011 Marcin Gawlicki s. 5-12
Gminny program opieki nad zabytkami Poradnik metodyczny Tomasz Błyskosz Anna Fortuna-Marek Elżbieta Jagielska Iwona Liżewska Bogna Oszczanowska Jolanta Welc-Jędrzejewska s. 14-36