Tytuł Kurier Konserwatorski
ISSN 1899-9913
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Kurier Konserwatorski
2011, Numer 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między zabytkiem a dobrem kultury współczesnej Andrzej Siwek s. 5-11
System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich Aleksandra Chabiera Adam Lisiecki Bartosz Skaldawski s. 5-33
Zespół PDT "Dukat" - modernizm w Olsztynie Joanna Piotrowska s. 12-21
Od dzieła sztuki do zabytku. Dylamaty wokół wpisu do rejestru zabytków na przykładzie dekoracji malarskiej w podsądeckiej Krużlowej. Andrzej Laskowski s. 21-27
Podróż w czasie. Rekonstrukcja - destrukcja. Agata Byszewska s. 28-32
Organizacja warsztatów architektoniczno-archeologicznych w zespole podominikańskim w Łęczycy. Paweł Filipowicz s. 33-39
Problem wyjaśniania i prostowania treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków w kontekście wad i uchybień tkwiących w tym rejestrze. Jacek Brudnicki s. 40-49
Pismo Dyrektora Biura Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2010., l.dz. BOP/2113/2010 s. 51-52