Tytuł Kurier Konserwatorski
ISSN 1899-9913
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Kurier Konserwatorski
2010, Numer 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aleje historyczne – dobre przykłady: aleja 3 Maja w Krakowie i aleja NMP w Częstochowie Wojciech Bobek Marek Siewniak s. 5-12
Zagrożenie ludzi i mienia w parkach, metody określania stanu statycznego drzew Wojciech Bobek Marek Siewniak s. 13-17
Cięcie drzew i krzewów ozdobnych w obiektach Marek Siewniak s. 18-23
Pielęgnowanie drzew – dzisiaj Marek Siewniak s. 24-28
Bezinwazyjne diagnozowanie kondycji drzew zabytkowych z zastosowaniem tomografów PiCUS© Elżbieta Chomicz s. 29-32
Bezinwazyjne diagnozowanie kondycji drzew zabytkowych z zastosowaniem tomografów PiCUS© Elżbieta Chomicz s. 29-32
Zadania Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew we wprowadzaniu ujednoliconych europejskich metod pielęgnowania drzew Stanisław Styczyński s. 33-36
Seminarium „Parki zabytkowe – ochrona i konserwacja” – wnioski poseminaryjne 37 Marek Siewniak Dorota Sikora s. 37-39