Tytuł Kurier Konserwatorski
ISSN 1899-9913
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Kurier Konserwatorski
2010, Numer 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gminna ewidencja zabytków w świetle zmian wprowadzonych Ustawą o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw Izabella Mikiciuk s. 5-10
Drawno – czy skreślenie z rejestru zabytków terenu Starego Miasta jest warunkiem jego racjonalnego rozwoju? Beata Makowska s. 11-15
Promenada w Kamieniu Pomorskim. Zagospodarowanie terenów nadwodnych w sąsiedztwie zespołu staromiejskiego w kontekście ochrony ekspozycji historycznych dominant, w tym osiedla katedralnego ustanowionego Pomnikiem Historii Ewa Kulesza-Szerniewicz s. 16-21
Biskupiec, Dąbrówno, Kisielice, Miłomłyn, Susz, Zalewo. Szanse – brak szans Jerzy Domino s. 22-29
Rejestr zabytków – problematyka wpisów obszarowych na przykładzie Czerwińska nad Wisłą Margerita Szulińska s. 29-34
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Międzychód – utrudnieniem czy pomocą dla inwestorów i służb konserwatorskich Jolanta Goszczyńska s. 35-40
Przegląd zmian w podejściu do kształtowania zabudowy uzupełniającej na terenie historycznego ośrodka miejskiego w Świdnicy Marta Kaluch-Tabisz s. 41-46