Tytuł Kurier Konserwatorski
ISSN 1899-9913
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Kurier Konserwatorski
2009, Numer 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziedzictwo techniki, jego różnorodność i wartości Waldemar Affelt s. 5-20
Wpisywać – nie wpisywać? Wokół problematyki wpisywania do rejestru zabytków dużych dzieł inżynierskich – na przykładzie mostu kolejowego w Toruniu Robert Kola s. 21-26
Problemy ochrony zabytków techniki morskiej na przykładzie pogłębiarki „Mamut” Maciej Słomiński s. 27-30
Kamienie milowe – o kontekście miejsca zabytku Adam Płoski s. 31-36
Remont i adaptacja dawnej elektrowni wildeckiej w Poznaniu jako przykład rewitalizacji XIX-wiecznej architektury przemysłowej Dorota Leśniewska s. 37-41