Tytuł Kurier Konserwatorski
ISSN 1899-9913
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kurier Konserwatorski
2010, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartości kulturowe i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kultura Marek Siewniak s. 5-10
Wartości kulturowe i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kultura Marek Siewniak s. 5-10
Parki historyczne w rejestrze zabytków – ustalenie przedmiotu i zakresu ochrony, problemy weryfikacji rejestru, granice ochrony konserwatorskiej Dorota Sikora s. 11-16
Badania w ogrodach zabytkowych Magdalena Lisowska s. 17-22
Dobory materiałowe w ogrodach zabytkowych Barbara Furmanik s. 23-31
Specyfika działań konserwatorskich w ogrodach regularnych Dorota Sikora s. 32-42
Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów Renata Stachańczyk s. 43-50
Ochrona i konserwacja parków zabytkowych a prawna ochrona przyrody. Właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów Krzysztof Gruszecki Renata Stachańczyk s. 51-56
Społeczna promocja prac rewaloryzacyjnych i pozyskiwanie środków na prace realizacyjne – na przykładzie Ogrodu Branickich w Białymstoku Jolanta Koller-Szumska s. 57-60
Lista preferencyjna zabytkowych parków i ogrodów dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń Iwona Wildner-Nurek s. 61-68