Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
ISSN 0860-6587
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
1996, Tom 7/8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 3
Rola kształcenia specjalistycznego w przygotowaniu merytorycznym i komunikacyjnym cudzoziemców Jan Mazur s. 5-11
Funkcja pytań w procesie glottodydaktycznym Bożena Ostromęcka-Frączak s. 13-22
Synonimia i antonimia w nauczaniu języka polskiego jako obcego Joanna Okoniowa s. 23-30
Funkcja metalingwistyczna "na co dzień" Małgorzata Kita s. 31-39
Praca z tekstem autentycznym w nauczaniu języków Waldemar Martyniuk s. 41-46
Badanie tekstów naukowych w kontekście kształcenia specjalistycznego cudzoziemców Grzegorz Rudziński s. 47-52
Zastosowanie trzeciego kodu językoweo jako pomoc w nauce języka specjalistycznego Barbara Kryżan-Stanojević Jolanta Sychowska-Kavedžija s. 53-67
Nauczanie języka specjalistycznego a nie tylko terminologii Maria Chłopicka-Wielgos Danuta Pukas-Palimąka s. 69-80
Funkcja tekstu na przedmiotach kierunkowych oraz na języku polskim w grupach medycznych Anna Omulecka s. 81-88
Polska terminologia rolnicza w nauczaniu cudzoziemców Ewa Mendak s. 89-93
Sposoby tworzenia terminologii zoologicznej Edyta Jawniuk s. 95-101
Kształcenie specjalistycznej terminologii biologicznej w grupach pedagogicznych (kurs zerowy) Alina Laskowska-Mańko s. 103-108
Czy istnieje polski język biznesu? Romuald Cudak Jolanta Tambor s. 109-120
Wprowadzanie zagadnień języka naukowo-technicznego na lekcjach języka polskiego w specjalistycznym kształceniu cudzoziemców Marian Górecki Joanna Koziej-Ruta s. 121-128
Interferencia : doležitý problém vo výučbe slovanských jazykov Marta Pančikova s. 129-136
Konfrontatywne nauczanie języka polskiego w grupach Polonii ze Wschodu Barbara Krucka s. 137-144
System fonologiczny języka polskiego w porównaniu z serbskim Teresa Sikorska s. 145-152
Na łasce języka?...: problemy przygotowania merytorycznego Słowian do studiów polonistycznych Zofia Kropiwnicka Alicja Skalska s. 153-161
Nauczanie języka polskiego przyszłych humanistów Grażyna Kompel s. 163-168
Rodzaje ćwiczeń językowych na lekcjach fizyki dla cudzoziemców Paweł Nosko s. 169-175
Nauczanie historii Polski kandydatów pochodzenia polskiego ze Wschodu na studia w Polsce Daniela Kołodziej s. 177-183
Film video i komputer w nauczaniu historii słuchaczy cudzoziemców Teresa Jakubowska Mirosława Ledzion s. 185-192
Sprawdzanie wiadomości z zakresu chemii a sprawność językowa studentów w grupach medycznych w SJPC UŁ Krzysztof Kalinowski Ewa Mendak s. 193-203
Prezentowanie funkcji i znaczenia kominikacyjnego wybranych struktur językowych na zajęciach z chemii Teresa Borowczyk Zofia Jaruga Elżbieta Rudzińska s. 205-214
Metody i środki techniczne stosowane na zajęciach z biologii Małgorzata Wnuk s. 215-220
Testy z matematyki a sprawność językowa i wiedza merytoryczna studentów Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Zofia Jóźwiak Liliana Kondrak s. 221-227
Z prac nad polskim słownikiem ekonomicznym minimum Leon Sikorski s. 229-236
Korelacja przedmiotowa między chemią i biologią w przygotowaniu cudzoziemców do studiów medycznych w Polsce Marzena Kmita Teresa Kotowska s. 237-242
Koncepcja językowo-metodyczna podręcznika polskiego dla grup humanistycznych Eliza Madej Ewa Wyrębowska-Bajor s. 243-249
Podstawy matematyki dla kandydatów ze Wschodu na studia pedagogiczne Adam Chrupczalski s. 251-257
Z doświadczeń w kształceniu matematycznym słuchaczy SJPC WSP w Rzeszowie Stanisław Domoradzki Anna Dąbrowska s. 259-268
O nauczaniu matematyki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Kielcach Antonina Gabryszewska Tomasz Sztechman s. 269-273
Amerykańska wielokulturowość a nauczanie kultury Europy Wschodniej Grażyna Zarzycka-Suliga s. 275-284
Латышско-польские исторические связи и их актуализация в культурной жизни Латвии Юрис Толгмахис s. 285-289