Tytuł Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
ISSN 2353-8414
Wydawca Instytut Lotnictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
2014, Numer 4(14)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki powodzenia w procesach komercjalizacji wiedzy – aspekt komunikacyjny i relacyjny Marzena Feldy s. 3-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych w świetle wyników badań ich użytkowników Bogdan Gregor Tomasz Kubiak s. 3-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego w public relations Dalibor Jakus Krešimir Zubcić s. 3-12
  Zacytuj
 • Udostępnij
System identyfikacji wizualnej wybranej szkoły wyższej – zakres, proces wdrażania, zarządzanie Marcin Gębarowski s. 3-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budowa tożsamości wizualnej jednostek naukowych i badawczych oraz rola wizualizacji we współpracy z biznesem Alfreda Kamińska s. 3-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Popularyzacja nauki jako narzędzie marketingowe na przykładzie udziału w przedsięwzięciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Ścieżki Kopernika” Adam Piasecki s. 3-20
  Zacytuj
 • Udostępnij