Tytuł Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
ISSN 2353-8414
Wydawca Instytut Lotnictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
2012, Numer 3(4)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Witold Wiśniowski s. 11-12
Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań Dariusz Trzmielak s. 19-36
Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych Mirosława Pluta-Olearnik s. 41-53
Determinanty marketingu instytucji naukowo-badawczej Jakub Jasiczak Bogdan Sojkin s. 57-64
Koncepcja zarządzania relacjami ze studentami przez szkoły wyższe Anna Drapińska s. 67-101
Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej Jerzy Koszałka Damian Kuźniewski s. 69-83
Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej Agnieszka Izabela Baruk s. 107-125
Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych Marcin Gębarowski s. 129-141
Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych Aneta Olejniczak s. 145-157
Reklama w wyszukiwarkach Google AdWords jako element marketingu uczelni Radosław Dawidziuk s. 161-168
Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych Witold Świeczak s. 173-190
Modelowa platforma technologiczna współpracy jednostki badawczej z sektorem przedsiębiorstw Marzena Walasik s. 195-206
Zastosowanie systemów typu CRM w marketingu naukowym - perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem Monika Pietrzyk Piotr Winiarski s. 211-228
Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych Katarzyna Wrona s. 233-245
Marketing w mediach społecznościowych - dlaczego i jak firmy muszą z niego korzystać? Ola Agbaimoni Lilach Bullock s. 249-260
Zarządzanie kryzysem przy użyciu mediów społecznościowych Agnieszka Chwiałkowska s. 265-279
Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce Alfred Brzozowski Agnieszka Szczygielska s. 283-297
Międzynarodowa komunikacja marketingowa - kontekst kulturowy Dominika Hirsch s. 303-316
Budowanie wizerunku w sieci - możliwości i zagrożenia Zbigniew Chmielewski Hubert Ochmański Dariusz Tworzydło s. 321-329
Komunikacja marketingowa na rynkach branżowych B2B podnosząca wartość marki korporacyjnej opierającej się na wspólnych wartościach dodanych Jose Ignacio Monrabal s. 333-338
Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie komunikacji naukowej Natalia Osica s. 343-349
Geoinformacja formą promocji badań naukowych Tomasz Nałęcz s. 353-362
Budowanie wizerunku szkoły wyższej jako mega narzędzia marketingu Lidia Białoń s. 367-385
Marka uczelni we współczesnym świecie Stanisław Dawidziuk s. 389-396
Uniwersytety w Polsce w oczach opinii publicznej - stan obecny i oczekiwania w świetle badań Michał Grech s. 401-415
Pozytywny wizerunek uczelni i samorządu lokalnego - wspólna sprawa Jan Walczak s. 419-440
Komunikacja pomiędzy uczelniami i ich grupy docelowe w systemie Web 3.0 Iris Kaiser s. 447-455
Turnieje z wykorzystaniem elektronicznych symulatorów dla Windows i Android jako marketingowe narzędzia instytucji edukacyjnych Michel Muszynski s. 459-463
Dlaczego warto zostać inżynierem - działania promocyjne instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów komercyjnych Bogumiła Marczyńska s. 467-470
Finansowanie marketingu w funduszach europejskich Jaromir Matulewicz s. 475-494
Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki - w świetle doświadczeń Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG Jerzy Keller Stanisław Trenczek Piotr Wojtas s. 499-512
Znaczenie marketingu dla rozwoju instytucji naukowych i badawczych : doświadczenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB) Artur Miros Wioleta Śmiszek-Lindert s. 517-529
Platforma teleinformatyczna jako narzędzie do ekspozycji dokonań jednostki naukowej na przykładzie Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Piotr Moskała Paweł Radomski s. 533-543
Noty o autorach s. 545-554
O Instytucie Lotnictwa s. 557-559