Tytuł Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
ISSN 2353-8414
Wydawca Instytut Lotnictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
2012, Numer 1(2)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Witold Wiśniowski s. 10-11
Wdrażanie nowych strategii marketingowych w instytucjach badawczych i naukowych Mirosława Pluta-Olearnik s. 17-30
Wykorzystanie przez instytucje naukowe i badawcze internetowych narzędzi badań marketingowych Damian Dec s. 35-57
E-marketing instytucji naukowych i badawczych - aspekt psychologiczny Karol Wolski s. 61-77
Targi jako narzędzie aktywności marketingowej instytucji naukowych i badawczych Marcin Gębarowski s. 81-100
Nauka, technologia i biznes - rynek czy interaktywna koordynacja Håkan Håkansson s. 105-118
Informacyjne podstawy decyzji marketingowych w procesie komercjalizacji produktu Bogdan Sojkin s. 125-133
Strategiczne znaczenie marki w działalności organizacji Grzegorz Urbanek s. 137-145
Komunikacja w kryzysie elementem budowy skutecznej marki Dariusz Tworzydło s. 149-160
Media Relations - promocja nauki i instytucji badawczych w mediach w Polsce i Europie Joanna Pruchnicka s. 165-183
Inbound marketing jako forma marketingu internetowego Witold Świeczak s. 187-202
Reklama - psychologiczne aspekty wpływu marketingowych sztuczek Aneta Olejniczak s. 207-228
Identyfikacja wizualna - jej rola w kształtowaniu świadomości marki oraz komunikacji marketingowej Katarzyna Wrona s. 233-249
Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce Adriana Paliwoda-Matiolańska s. 253-265
Współpraca międzyuczelniana jako element wspierania innowacyjności w regionie Piotr Danielewicz Mateusz Wróblewski s. 269-277
Zastosowanie mediów społecznościowych przez pracodawców w ich działaniach marketingowych Iris Kaiser s. 281-291
Komercjalizacja technologii i wyników badań naukowych - przygotowanie do ich skutecznej sprzedaży Jacek Kosiec Dariusz Trzmielak s. 297-315
Nowoczesna biblioteka a promocja instytucji naukowej Kamila Kaczyńska s. 319-331
Badania i osiągnięcia naukowe jako wydarzenia medialne Jaromir Matulewicz s. 335-355
Wizerunek uniwersytetu w oczach maturzystów i studentów Michał Grech s. 359-379
Rola marketingu uczelni wyższych w kreowaniu wizerunku miast i regionów Anita Kijanka s. 383-394
Noty o autorach s. 396-400
O Instytucie Lotnictwa s. 402-404