Tytuł Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
ISSN 2353-8414
Wydawca Instytut Lotnictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
2010, Numer 1(1)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany strategii marketingowych w dobie społeczeństwa informacyjnego Mirosława Pluta-Olearnik s. 11-29
Zarządzanie marką instytucji badawczej w oparciu o model "góry lodowej" Jacek Kall s. 33-38
Public relations w komunikacji marketingowej Dariusz Tworzydło s. 41-47
Marketing instytucji naukowych i badawczych - celowość i sposoby działań Jaromir Matulewicz s. 51-58
Rola strategii informacyjnej w programie promocji jednostki naukowej : zmiana formuły funkcjonowania PR - doświadczenia praktyczne Głównego Instytutu Górnictwa Sylwia Jarosławska-Sobór s. 61-74
Wybrane elementy sieci 2.0 jako czynniki kształtujące wizerunek instytucji badawczych Maciej Zaręba s. 77-90
Nowe sposoby komunikowania się instytucji naukowej i naukowców z odbiorcami Joanna Pruchnicka s. 93-106
Zarządzanie produktem w usługach badawczych Bogdan Sojkin s. 109-114
Promocja wyników badań naukowych i nowych technologii w procesie komercjalizacj Dariusz Trzmielak s. 117-131
Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na rynku usług badawczych - z doświadczeń akademickich badaczy rynku Magdalena Jaciow Zofia Kędzior s. 135-145
Marketing w małych jednostkach badawczo-rozwojowych Izabela Pospiech Bogusław Woźniak s. 149-160
Zarządzanie projektowaniem a marketingowa strategia rozwoju nowych produktów - przykład zastosowania w jednostce badawczej Włodzimierz Boroń s. 163-178
Promocja instytucji naukowej poprzez działalność archiwum : (na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN W Krakowie) Anna Krzemińska s. 181-194
Obsługa klienta w instytucie badawczym - proces i narzędzia Aleksander Niemczyk s. 197-208