Tytuł Ecumeny and Law
ISSN 2353‐4877
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Ecumeny and Law
2015, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rights (Claims) of Parents and the Child’s Welfare Paweł Bortkiewicz s. 9-24
Children, Common Good, and Society Aneta Gawkowska s. 25-41
The Good of the Child — the Good of the Family, the Church and Society Helena Hrehová s. 43-56
Social Determinants of the Signi cance of the Child in a Micro‐ and Mezosocial Perspective Jacek Kurzępa s. 57-75
The Art of Communicating with a Child Stanisława Mielimąka s. 77-94
Roman Catholic‐Anglican Mixed Marriages in Ecumenical Dialogue and Pastoral Practice Robert Samsel s. 95-112
Religious Education of Children in Families of Di erent Confessions Józef Budniak s. 113-124
Children’s Rights Provisions of Certain International Conventions Nicolae V. Dură Teodosie Petrescu s. 127-149
The Children’s Rights Regulations and Rules of International Law Cătălina Mititelu s. 151-169
An Infant in "Codex Iuris Canonici" Wojciech Góralski s. 171-186
Legal Protection of the Unborn Child Lucjan Świto s. 187-195
Protection of Minors in the Current Canon Law Damián Němec s. 197-215
The Sacrament of Confirmation : From Being Educated in Faith to Christian Maturity Stanislaw Přibyl s. 217-228
The Right of the Child to Life and to Preserve His or Her Identity Tomasz Gałkowski s. 229-247
The Right of the Child to be Raised in a Family Around the Current Issues Andrzej Pastwa s. 249-276
The Right of the Child to Decent Social Conditions and Education Elżbieta Szczot s. 277-294
The Right of the Child to Access Information and to Express Views Freely Leszek Adamowicz s. 295-307
Legal Protection of the Child from Violence and the Detention of Minor Foreigners in Poland Małgorzata Tomkiewicz s. 309-325
Does the Catholic Vision of the Principle of Subsidiarity Pertain to Polish Family Law? Piotr Kroczek s. 327-341
"Kobieta w Kościele i w społeczeństwie" ("Woman in the Church and Society"), Ed. Andrzej Pastwa, Katowice 2014 : [recenzja] Silvia Gáliková Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"W orbicie zasady >>odpowiedzalnego rodzicielstwa<<. Adekwatne zrozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki" ("Within the Orbit of the >>Responsible Parenthood<< Principle. Appropriate Understanding of bonum prolis as a Challenge for Contemporary Canonistics"), Ed. Andrzej Pastwa, Katowice 2014 : [recenzja] Monika Menke Andrzej Pastwa (aut. dzieła rec.) s. 351-355
"Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju" ("The Ethos of Life. The Marriage Education in the Premises of the Development Ethics"), Grzegorz Grzybek, Rzeszów 2014 : [recenzja] Marek Rembierz Grzegorz Grzybek (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"Od konfliktu do komunii Luterańsko‐katolickie upamiętnienie Reformacji w 2017 roku", Dzięgielów 2013 : [recenzja] Jerzy Sojka s. 361-363
"Problem małżeństwa w relacjach ewangelicko‐rzymskokatolickich. Historia i perspektywy nowych rozwiązań", Piotr Jaskóła, Opole 2013 : [recenzja] Piotr Jaskóła Piotr Kroczek s. 365-367
Notes on Contributors s. 369-379
Referees of "Ecumeny and Law" s. 381