Tytuł Ecumeny and Law
ISSN 2353‐4877
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Ecumeny and Law
2017, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marriage and Family in Life Projects of Contemporary Youth Wojciech Świątkiewicz s. 9-25
The Challenges of Becoming a Woman Stanisława Mielimąka Michał Mielimąka s. 27-43
The Ethos of Education and the Ethos of Christianity Pavol Dancák s. 45-56
Conditions of an Efficient Dialogue with the Contemporary Youth Jacek Kurzępa s. 57-80
Youth and Experience of Living Faith The Essential Aspects of the Path to Christian Maturity Aleksander R. Bańka s. 81-94
Is That a Really New Spirituality? : Basics and Signs of the Spirituality of the New Evangelization — the Case of Poland Przemysław Sawa s. 95-123
The “Globalization Era” and the Right of the Church to Preach the Gospel to All Peoples Canonical-Juridical Considerations and Assessments Cătălina Mititelu s. 127-145
The Right to the “Freedom of Conscience”, Legal Basis for the Educational and Missionary Activity of Religious Denominations Nicolae V. Dură s. 147-169
The Sacrament of Confirmation as a Call to the Evangelization Directed towards Young People Zbigniew Janczewski s. 171-184
Contemporary Youth and the Preparation for Priesthood Damián Němec s. 185-199
Modern Youth vs. Preparation for Family Life : Legal Issues Małgorzata Tomkiewicz s. 201-216
Young People at Present and Their Preparation for Religious Life Monika Menke s. 217-234
"Ius connubii" Today — Legal and Pastoral Perspective Andrzej Pastwa s. 235-261
Resolution in Favour of Marriage — an Oppressive Relic of the Past? : The "favor matrimonii" Principle in Contemporary Law Lucjan Świto s. 263-276
Pastoral Care of Youth in the Czech Republic — Legal Aspects Stanislav Přibyl s. 277-287
"Kod YouTube: od kultury partycypacji do kultury kreatywności" = "YouTube code: From the culture of participation to the culture of creativity", Marta Majorek, Kraków [b.r.] : [recenzja] Michał Drożdż Marta Majorek (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Komunikacyjna teoria języka prawnego" = "Communicative Theory of Legal Language", Maria Teresa Lizisowa, Poznań 2016 : [recenzja] Michał Drożdż Maria Teresa Lizisowa (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Europejski spór o człowieka Studium z antropologii politycznej" = "European Dispute over the Man A Study on Political Anthropology", Michał Gierycz, Warszawa 2016 : [recenzja] Arkadiusz Wuwer Michał Gierycz (aut. dzieła rec.) s. 299-301
"Klinika dziennikarstwa — credo" = "Journalism Clinic — Credo", multi-author publication, eds. Kazimierz Wolny, Katarzyna Konarska, Wrocław 2016 : [recenzja] Alojzy Drożdż Katarzyna Konarska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wolny (aut. dzieła rec.) s. 303-305
"Twarze świętości" = "Faces of Sactity", eds. Katarzyna Dybel, Zofia Zarębianka, Kraków 2016 : [recenzja] Alojzy Drożdż Katarzyna Dybel (aut. dzieła rec.) Zofia Zarębianka (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Cyril Jeruzalemský a Martin Luther Život, dielo a teológia Cyrila Jeruzalemského v porovnaní s teológiou Martina Luthera" = "Cyril of Jerusalem and Martin Luther Life, Works and Theology of Cyril of Jerusalem in Comparison with Martin Luther’s Theology", Jerguš Olejár, Liptovský Mikuláš 2009 : [recenzja] Lucjan Klimsza Jerguš Olejár (aut. dzieła rec.) s. 309-310
"Czytanie Reformatora Marcin Luter i jego pisma" = "Reading the Reformer: Martin Luther and His Writings", Jerzy Sojka, Wisła 2017 : [recenzja] Józef Budniak Jerzy Sojka (aut. dzieła rec.) s. 311-312
Billy Graham, "Ewangelizator w rozdartym świecie. Studium ekumeniczne" = "Evangelist and a Torn World. Ecumenical Study", ed. Adam Palion, "Oecumenica Silesiana" 2016, 1 Adam Palion Billy Graham (aut. dzieła rec.) s. 313-315
Notes on Contributors s. 317-325
Referees of "Ecumeny and Law" s. 327