Tytuł Homo Politicus : rocznik politologiczny
ISSN 1896-1770
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Homo Politicus : rocznik politologiczny
2009, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomia społeczna jako alternatywa dla polityki gospodarczej opartej na zysku Edyta Pietrzak Anna Sołtys s. 7-20
Małżeństwo i rodzina wobec kryzysu Witold Mach s. 21-28
Szkolnictwo i edukacja w warunkach kryzysu finansowego Jerzy Kuczyński s. 29-37
Dzieciobójstwo - aspekty społeczne i prawne : historia dzieciobójstwa Krystyna Bronowska Elżbieta Żywucka-Kozłowska s. 39-49
Państwo w czasie kryzysu : interwencjonizm państwowy według koncepcji Władysława Grabskiego Karol Chylak s. 51-58
Polska a USA wobec wyzwań kryzysu gospodarczego - wzajemne powiązania, skutki i nadzieje wyjscia z recesji Karolina Grodzicka s. 59-67
Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu Agnieszka Dabrowska-Bryniarska Dariusz Konstanty s. 69-80
Proces transporfmacji gospodarczej Republiki Łotwy w okresie trzeciej fali demokratyzacji Łukasz Makowski s. 81-123
Problem niewolnictwa w myśli politycznej amerykańskiego transcendentalizmu Wojciech Lewandowski s. 125-138
Metoda fenomenologiczna a polityka: aprioryczność, transcendetalność i praktyka polityki Arnold Warchał s. 139-145
"Responsywna administracja publiczna", Mateusz Stępień, Toruń 2008 : [recenzja] Bartosz Abramowicz Mateusz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 147-152
"Vehabije - izmedju istine i predrasuda", Oliver Potežica, Belgrad 2007 : [recenzja] Marko Babić Oliver Potežica (aut. dzieła rec.) s. 153-157
"Bezpieczeństwo wewnetrzne państwa. Wybrane zagadnienia", red. Stanisław Sulowski, Michal Brzeziński, Warszawa 2009 : [recenzja] Arnold Warchał Stanisław Sulowski (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Sąsiedzkie państwa wschodnie w polskiej polityce bezpieczeńśtwa", J. Tymanowski, Toruń 2009 : [recenzja] Bogusław Jagusiak s. 163-165