Tytuł Homo Politicus : rocznik politologiczny
ISSN 1896-1770
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Homo Politicus : rocznik politologiczny
2011, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Technologie smart jako czynnik kształtowania bezpieczeństwa energetycznego Polski na przykładzie sektora gazowniczego Cezary Tomasz Szyjko s. 7-26
Wyzwania energetyczne UE w świetle priorytetów polskiej prezydencji Cezary Tomasz Szyjko s. 27-47
Uwarunkowania ekonomiczno-prawne poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach - przykłady z USA i Polski Cezary Tomasz Szyjko s. 49-71
Dobro i prawo naturalne w perspektywie bezpieczeństwa jako wartości preferowanej we współczesnym świecie Janusz Świniarski s. 73-90
Globalne społeczeństwo obywatelskie Edyta Pietrzak s. 91-100
Zwalczanie handlu żywym towarem w II Rzeczypospolitej : społeczna działalność misji dworcowych na rzecz ochrony kobiet i dzieci Karol Chylak s. 101-119
Opatrzność w poglądach Tocqueville'a Tobiasz Adam Bocheński s. 121-128
"Grzegorz Palka (1950-1996). Działacz samorządowy i związkowy", Michał Raduszewski, Łódź 2010 : [recenzja] Karol Chylak. Karol Chylak Michał Raduszewski (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Oddziaływanie na środowisko sieci autostrad w świetle bezpieczeństwa europejskiego", Zenon Ślusarczy, Łódź 2011 : [recenzja] Cezary Tomasz Szyjko Zenon Ślusarczyk (aut. dzieła rec.) s. 133-135
Reportaż z seminarium eksperckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pt. "How to deepen and extend the Energy Community"? Tomasz Cezary Szyjko s. 137-138
Forum Ekonomiczne w Krynicy 2011 : sprawozdanie z panelu pt. "Czy opłaca się w Polsce budować elektrownie jądrowe"? Cezary Tomasz Szyjko s. 139-141
Forum Ekonomiczne w Krynicy 2011 : sprawozdanie z panelu pt. " W jaki sposob Inteligentne Sieci Elektromagnetyczne odpowiadają na wyzwania energetyczne?" Cezary Tomasz Szyjko s. 143-145
Forum Ekonomiczne w Krynicy 2011 : sprawozdanie z panelu "Inwestycje w energetykę wiatrową - komu się to opłaca? Cezary Tomasz Szyjko s. 147-149
Forum Ekonomiczne w Krynicy 2011 : sprawozdanie z panelu pt. " Wpływ gazu z łupkow na rynek gazu w Polsce i Europie" Cezary Tomasz Szyjko s. 151-153
Sukces Zielonego Uniwersytetu Tomasz Cezary Szyjko s. 155-156