Tytuł Homo Politicus : rocznik politologiczny
ISSN 1896-1770
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Homo Politicus : rocznik politologiczny
2015, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska s. 7-10
Rola Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej Jacek Cheda s. 11-22
Wybrane zagadnienia polskiej polityki zagranicznej na przełomie XX i XXI wieku Bogdan Ekstowicz s. 23-36
Doświadczenia samorządowe obozu narodowego do końca Drugiej Rzeczpospolitej w sferze dialogu społecznego : kilka uwag wstępnych do bilansu Izabela Iwanowicz s. 37-57
Wybory prezydenckie 2015 roku w Polsce w świetle wybranej prasy niemieckiej Artur Kamiński s. 59-71
Nadzór i kontrola jako niezbędny element podniesienia sprawności działania administracji publicznej w Polsce : wybrane aspekty Radosław Kamiński s. 73-96
Family Learning and Migrant Engagement (FLAME) as an example of Global Citizenship Education Claudia Maffei Joanna Paliwoda Edyta Pietrzak Areta Sobieraj s. 97-106
Społeczeństwo obywatelskie inspiratorem zmiany establishmentu politycznego? Maciej Piekarz s. 107-117
Dialektyka globalności i lokalności : wpływ globalizacji na innowacje w sferze publicznej Edyta Pietrzak s. 119-128
Ontologia i epistemologia w badaniach polityki ze szczególnym uwzględnieniem polityki wyznaniowej Barbara Rogowska s. 129-149
Air Force Cyberspace Unit : analysis of security aspects Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska s. 151-172
Przegląd współczesnych koncepcji pracy socjalnej w Polsce Makary Krzysztof Stasiak s. 173-186
Uwarunkowania normatywne polskiej prezydentury w latach 1997–2015 Jan Świderski s. 187-199
Zasady przygotowania prac do publikacji w Wydawnictwie AHE w Łodzi s. 200-201