Tytuł Homo Politicus : rocznik politologiczny
ISSN 1896-1770
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Homo Politicus : rocznik politologiczny
2007, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczny charakter konfliktów zbrojnych Marek Adamkiewicz s. 11-32
Ograniczenia swobody komunikowania się misji dyplomatycznej w czasie wojny w świetle konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku Tomasz Kamiński s. 33-48
Wspólnota i wspólnotowość w procesach transformacji systemowej Andrzej W. Nowak s. 49-57
Propaganda a komunikowanie społeczne : nowa jakość czy tylko zmiana nazwy? Bartosz Abramowicz s. 59-71
Światowa organizacja handlu (WTO) na początku XXI wieku Grzegorz Ronek s. 73-84
O pojęciu „agresja” w odniesieniu do zachowania Związku Radzieckiego w dniu 17 września 1939 r. Wojciech Stankiewicz s. 83-94
Prawa człowieka i podstawowe wolności w europejskim prawie wspólnotowym Jan Abramowicz s. 95-105
Polski tradycyjny katolicyzm a Kościół posoborowy – próba dialogu w latach 1993–2002 Grzegorz Tokarz s. 107-119
Rzymskokatolickie resentymenty w Rosji z Polską w tle Olga Nadskakuła s. 121-129
Stosunki chińsko-rosyjskie : spojrzenie z Moskwy Dominik Mierzejewski s. 131-138
Wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa współczesnych Indii Jakub Zajączkowski s. 139-162
Refleksje na temat polityki zagranicznej Indii Stanisław Tokarski s. 163-167
Ocena kampanii wyborczej Iwony Wieczorek w aspekcie wyborów do Parlamentu Europejskiego w województwie łódzkim Iwona Wieczorek s. 169-177
"Od etyki do bioetyki", M. Adamkiewicz, Warszawa 2007 : [recenzja] Bogusław Jagusiak M. Adamkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Konflikt kongijski", E. J. Jaremczuk, Toruń 2006 : [recenzja] Tomasz Piotr Antoniuk E. J. Jaremczuk (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia", J. Sachs, Warszawa 2006 : [recenzja] Maciej Paszyn. Maciej Paszyn J. Sachs (aut. dzieła rec.) s. 187-191
Wybrane bibliografie politologiczne z 2007 roku. s. 193-194