Tytuł Homo Politicus : rocznik politologiczny
ISSN 1896-1770
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Homo Politicus : rocznik politologiczny
2012/2013, Tom 7/8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-6
Stosunki polsko-niemieckie w XXI wieku : podstawy prawne, trudne i nowe problemy w świetle dobrosąsiedzkiego Traktatu z 1991 r. Witold M. Góralski s. 7-17
Francusko-niemiecki "motor" integracji europejskiej : 50 lat pod rządami Traktatu Elizejskiego Stanisław Parzymies s. 19-31
Zurück in die Zukunft?!? Zwischen neuem Europa und neuem Nationalismus : überlegungen zu deutschen Multikulturalsimusdebatten Frank M. Schuster s. 32-45
Ustrojowy model niemieckiej gminy i jego lokalne zróżnicowanie organizacyjne Radosław Kamiński s. 47-57
Partnerstwo Wschodnie w polityce zagranicznej Niemiec Stanisław Michałowski s. 59-70
Ochrona klimatu i Energiewende w programie niemieckich Zielonych w wyborach do Bundestagu w 2013 r. Helena Wyligała s. 71-90
Stanowisko Partii Demokratycznego Socjalizmu (Partei des Demokratischen Sozialismus - PDS) oraz wybranych partii skrajnie prawicowych w Republice Federalnej Niemiec wobec rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Grupy Wyszehradzkiej Justyna Kłys s. 91-105
Polityka imigracyjna RFN po II wojnie światowej Anna Rusinek s. 107-122
Współpraca Wolnego Państwa Saksonii z przygranicznymi regionami Polski Artur Kamiński s. 123-134
Niemiecka polityka eksportu broni do państw arabskich w świetle modelu teoretycznego mocarstwa cywilnego Karolina Libront s. 135-146
Od Nietzschego do Kosellecka : inspiracje myślą niemiecką z politologią w tle Stanisław Filipowicz Edyta Pietrzak s. 147-154
"Eine Freundschaft für Europa. Der lange Weg zum Élysée-Vertrag", Armin Fuhrer, Norman Haß, Monachium 2013 : [recenzja] Maria Engler Armin Fuhrer (aut. dzieła rec.) Norman Haß (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"My Europa", Roman Kuźniar, Warszawa 2013 : [recenzja] Agnieszka Węcławek Roman Kuźniar (aut. dzieła rec.) s. 159-163
"O pokoju, o wojnie. Między esejem i traktatem", Bolesław Balcerowicz, Warszawa 2013 : [recenzja] Justyna Głogowska Bolesław Balcerowicz (aut. dzieła rec.) s. 165-168