Tytuł Homo Politicus : rocznik politologiczny
ISSN 1896-1770
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Homo Politicus : rocznik politologiczny
2010, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kreatywność i innowacyjność gospodarki polskiej na arenie międzynarodowej Janusz Rybiński s. 7-14
NSZZ "Solidarność" wobec procesu integracji Polski z Unia Europejską : od eurosceptycyzmu po eurorealizm Jan Mosiński s. 13-32
Proces pluralizacji religijnej w Polsce w dobie globalizacji Karol Chylak s. 33-46
Geneza, podstawowe założenia i rozwój ruchu alterglobalistycznego w Polsce Radosław Kamiński s. 47-61
Polska a globalny problem ocieplenia klimatu Jan Cheda s. 63-83
Oblicza globalizacji w utworach Jurija Tynianowa Danuta Szybaj-Tarka s. 85-93
Społeczno-polityczny wymiar praw człowieka dla grup defaworyzowanych i marginalizowanych społecznie na przykładzie imigrantów Michał Klonowski s. 95-103
Odrodzenie i przejawy populizmu w kajach Ameryki Łacińskiej Aleksandra B. Grzegorowska Adam Gwiazda s. 105-116
Prawa dziecka - działalność instytucji ochrony praw dziecka w Polsce Aleksandra Chęcińska s. 117-131
Polska polityka równości płci z perspektywy standardów UE Edyta Pietrzak s. 133-145
"Problematyka praw człowieka", ks. Henryk Skorowski SDB, Warszawa 2005 : [recenzja] Witold Mach Henryk Skorowski (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Era zawirowań. Krok w nowy wiek", A. Greenspan, Warszawa 2008 : [recenzja] Maciej Paszyn. Maciej Paszyn A. Greenspan (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"NATO wobec wyzwań XXI wieku", Zenon Ślusarczyk, Piotrkow Trybunalski 2010 : [recenzja] Cezary Tomasz Szyjko s. 155-157