Tytuł Homo Politicus : rocznik politologiczny
ISSN 1896-1770
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Homo Politicus : rocznik politologiczny
2008, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O bezpieczeństwie w ujęciu filozoficznym Janusz Świniarski s. 7-16
O prakseologicznym ujęciu bezpieczeństwa narodowego Mirosław Sułek s. 17-28
Filozoficzny kontekst pojęcia bezpieczeństwa Marek Adamkiewicz s. 29-39
Strategie bezpieczeństwa Polski w procesie jej integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim Jarosław Gryz s. 41-52
Relacje Chiny–Indie jako istotny element bezpieczeństwa globalnego i regionalnego Stanisław Tokarski s. 53-67
Dynamika politycznych ugrupowań islamskich w Malezji Adam W. Jelonek s. 69-85
Postawa autorytarna a podmiotowa Makary K. Stasiak s. 87-96
Problem koncepcji władzy w naukach politycznych Arnold Warchał s. 97-107
Poprzez agon ku oświeceniu. Problem koncepcji Leo Straussa Karol Tyszka s. 109-119
Walka z handlem kobietami w Unii Europejskiej Edyta Pietrzak s. 121-126
Ruch związkowy wybranych krajów Unii Europejskiej wobec współczesnych wyzwań społeczno-socjalnych Bogusław Jagusiak s. 127-138
Separatyzmy jako zagrożenie jedności UE Michał M. Klonowski s. 139-147
Stanowisko Samoobrony RP wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej do 2007 roku Aleksandra Chęcińska s. 149-159
"Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu", Stanisław Filipowicz, Warszawa 2007 : [recenzja] Franciszek Gołembski Stanisław Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania", Paweł Soroka, Warszawa 2006 : [recenzja] Bogusław Jagusiak Paweł Soroka s. 165-168
"Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej", Roman Kuźniar, Warszawa 2008 : [recenzja] Ewelina Szczepaniak Roman Kuźniar (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Stereotypy a tożsamość narodowa", Jan Błuszkowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Arnold Warchał Jan Błuszkowski (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Sprawozdanie z zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Aleksandra Chęcińska s. 177-179
Sprawozdanie z debaty parlamentarnej 2008 roku Magdalena Bigos s. 181-184
Sprawozdanie z debaty europejskiej 2008 roku Zuzanna Glapka s. 185-187