Tytuł Homo Politicus : rocznik politologiczny
ISSN 1896-1770
Wydawca Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Homo Politicus : rocznik politologiczny
2014, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
25 lat polityki bezpieczeństwa demokratycznej Polski Stanisław Parzymies s. 5-14
„Władza” i „wiedza” w politycznym procesie decyzyjnym : przypadek prac nad tworzeniem polskiego samorządu terytorialnego Ludwik Habuda s. 15-29
Rola i miejsce III Rzeczypospolitej Polskiej we współczesnym świecie : geneza i ewolucja głównych kierunków polityki zagranicznej Polski w latach 1939–2014 : refleksje osobiste Marek J. Malinowski s. 31-44
Działalność Polski w Grupie Wyszehradzkiej (1991–2014) Kazimierz Łastawski s. 45-57
Polska w organizacjach międzynarodowych po 1989 r. Irena Popiuk-Rysińska s. 59-78
15 lat Polski w NATO Marek Tabor s. 79-102
Decentralizacja systemu władzy publicznej a zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – 25 lat doświadczeń : wnioski i spostrzeżenia Radosław Kamiński s. 103-114
Wolność i suwerenność jako wartości polityczne Edyta Pietrzak s. 115-123
„Neues Deutschland” a przemiany w Polsce w 1989 r. Artur Kamiński s. 125-140
Recenzja książki Edyty Pietrzak "Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Transgresje idei" Ilona Balcerczyk Edyta Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 141-143
Recenzja książki Pierre’a Buhlera "O potędze w XXI wieku" Marta Cieślikowska Pierre Buhler (aut. dzieła rec.) s. 145-149
[Projekt FLAME – Family Learning and Migrant Engagement] s. 150