Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
ISSN 2081-3333
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
2012, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od panhellenizmu do Paneuropy : idee integracji europejskiej w myśli politycznej do 1939 roku Andrzej Jaeschke s. 3-18
Wkład polskiej myśli politycznej w budowanie idei europejskiej jedności Joanna Bar s. 19-33
Granice Unii Europejskiej a granice Europy Józef Łaptos s. 34-43
Antynomie europejskiego dziedzictwa kulturowego Janusz A. Majcherek s. 44-55
Europejska świadomość ponadetniczno-narodowa : utopia czy fenomen przyszłości? Halina Sekuła-Kwaśniewicz s. 56-70
Miejsce zjednoczonej Europy w gospodarce światowej : (wybrane zagadnienia) Janina Pach s. 71-83
Czynniki integrujące i dezintegrujące w Unii Europejskiej Łukasz Stach s. 84-107
Rola i miejsce Niemiec w Europie w pierwszej dekadzie XXI wieku Erhard Cziomer s. 108-126
Zagrożenie niemieckie i rosyjskie w polskiej świadomości społecznej : problemy na styku przeszłości i przyszłości Tomasz Fałęcki s. 127-141
Naród śląski : geneza i perspektywy Roman Kochnowski s. 142-149
Europejska (de)konstrukcja : ewolucja programowa partii skrajnie prawicowych wobec kwestii europejskich Dominika Kasprowicz s. 150-166
Rosja wobec jednoczącej się Europy Robert Kłaczyński s. 167-184
Stany Zjednoczone - przyjaciel, konkurent czy silniejszy brat Europy? Tomasz Płudowski s. 185-199
Miejsce Bałkanów Zachodnich w polityce Unii Europejskiej Renata Zawistowska s. 200-219