Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
ISSN 2081-3333
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
2012, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Andrzej Jaeschke s. 3
Wprowadzenie Andrzej Żebrowski s. 4-5
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane problemy Andrzej Żebrowski s. 6-26
Postępowanie sprawdzające jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Marek Z. Gajewski s. 27-44
Kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego Inga Kawka s. 45-56
Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Piotr Sulowski s. 57-81
Eфeктивнe, coцiaльнocпpямoвaнe yпpaвлiння porioнoм в кpкизoвиx yмoвax: шляxи peaлiзaцii Пempo Bacuльoвuч Bopoнa s. 82-100
Znaczenie surowców energetycznych dla rosyjskiej gospodarki, społeczeństwa oraz sfery stosunków zewnętrznych : bilans zysków i strat Robert Kłaczyński s. 101-120
Bezpieczeństwo transakcji kredytowych w świetle regulacji nadzoru bankowego Andrzej Kozera Łukasz Kozera s. 121-139
Coциaльныe пpoблeмы пpoфeccиoнaльнoгo тpyдoycтpoйcтвa мoлoдыx cпeциaлиcтoв тoвapoвeдoв-зкcпepтoв в тaмoжeннoм дeлe и пyти иx peшeния нa пpимepe oлытa Пoлтaвcкoгo yнивepcитeтa экoнoмики и тopгoвли Cвemлaнa Эбyapбoвнa Mopoэ s. 140-153
Bezpieczeństwo energetyczne jako fundament współczesnego bezpieczeństwa narodowego Polski Joanna Świątkowska s. 154-175
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych Maria Koniusz s. 176-184
Policja państwowa w II Rzeczypospolitej Sławomir Franc s. 185-205
"Wywiad i kontrwywiad XXI wieku", Andrzej Żebrowski, Lublin 2010 : [recenzja] Magdalena Mielus Andrzej Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 206-208