Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
ISSN 2081-3333
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
2011, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie nowych granic państwa polskiego po II wojnie światowej a przyszłość polityczna, gospodarcza i kulturowa Rzeczypospolitej Wojciech Wrzesiński s. 3-16
"Dyktatura głodomorów" : rzecz o twórcach i realizatorach autorytarnej Polski międzywojennej i totalitarnej Polski Ludowej Kazimierz Badziak s. 17-29
Wizje nowoczesnej gospodarki w Polsce Ludowej Mariusz Jastrząb s. 30-40
Gomułkowskie dylematy modernizacji gospodarki Janusz Kaliński s. 41-50
Ciągłość czy zmiana? : ład gospodarczy w Polsce Ludowej w latach 80. Krystyna Trembicka s. 51-63
Związki zawodowe w Polsce Ludowej : od dobrych początków do totalnej klęski Janusz Jarosiński s. 64-77
Przedsiębiorstwa żywienia zbiorowego w realiach PRL : model żywienia zbiorowego w warunkach przyspieszonej modernizacji i jego realizacja Tadeusz Czekalski s. 78-90
Firmy polonijno-zagraniczne jako przejaw rozwoju sektora prywatnego u schyłku PRL Bernadetta Nitschke s. 91-103
Transformacja systemu bankowego PRL Łukasz Kozera s. 104-113
Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1945-1970 na tle porównawczym Natalia Jarska s. 114-127
Wybrane aspekty modernizacji i regresu w Polsce i na Ukrainie Michaił V. Kosticki Natalia V. Kushakova-Kosticka s. 128-132
Problem delimitacji granic oraz współpracy gospodarczej w relacjach polsko-radzieckich w latach 1945-1956 Robert Kłaczyński s. 133-143
Układ z 1970 roku o podstawach normalizacji stosunków z RFN : przypadek ponadpolitycznej zgody? Natalia Jackowska s. 144-157
Polskie służby specjalne w latach 1983-1996 : wybrane aspekty Andrzej Żebrowski s. 158-172
Modernizacja Polski lokalnej : fakty, mity, oceny Andrzej Piasecki s. 173-185
Reformy terenowego aparatu władzy i administracji : od likwidacji samorządu do prób jego odbudowy Ryszard Kozioł s. 186-199
Baza materialna i stan kadrowy sądownictwa na Górnym Śląsku w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu Lech Krzyżanowski s. 200-212