Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
ISSN 2081-3333
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
2004, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bolesław Limanowski - twórca i badacz idei społecznych Michał Śliwa s. 3-13
Projekty kształtu terytorialnego powojennej Polski w dokumentach programowych i prasie obozu demokratycznego (1939-1945) Ewa Fogelzang-Adler s. 15-29
Koncepcje utworzenia partii katolickiej w Polsce Ludowej Agata Tasak s. 31-44
Poglądy opozycji politycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku dotyczące tworzenia partii politycznych Krzysztof Łabędź s. 45-56
Kultura codzienna w socjalizmie : współczesne dziedzictwo i jego skutki dla procesów transformacji ustrojowej : (propozycja badawcza) Joanna Bar s. 57-71
Projekt, plan oraz utopia jako trzy aspekty ludzkiej egzystencji Łukasz Zweiffel s. 73-86
Ordynacje wyborcze w procesach demokratyzacji Katarzyna Sobolewska-Myślik s. 87-98
Wybory parlamentarne na Węgrzech - prawo wyborcze, partie polityczne i wyniki wyborów w latach 1990-2002 Monika Bugaj s. 99-119
Prezydent w tradycji polskiego i francuskiego systemu ustrojowego Renata Marks-Moskalewicz s. 121-132
Polityka zagraniczna Polski po roku 1989 : (wybrane zagadnienia) Andrzej J. Madera s. 133-146
Referendum akcesyjne z 2003 r. : próba bilansu Andrzej K. Piasecki s. 147-170
Kierunki zmian struktury zatrudnienia według sektorów ekonomicznych w Polsce i wybranych krajach Europy Zachodniej w latach 1997-2002 Marek Jarosz s. 171-181
Argumenty "za i przeciw" globalizacji w gospodarce światowej Janina Pach s. 183-197
Wkład filozofii Henri Bergsona w rozwój teorii i praktyki zarządzania jakością w sektorze usług Martyna Śliwa s. 199-220
Koncepcja chrześcijańskiej demokracji w encyklice Leona XIII "Graves de communi" Marek Delong s. 221-234
Kościoły prawosławne i protestanckie wobec Unii Europejskiej Aleksander Dziącko s. 235-243
Rządowe programy informacyjne o Unii Europejskiej - refleksje politologiczne Łukasz Stach s. 245-252
Zakres długookresowego bezrobocia w powiecie żywieckim i metody jego ograniczania (1998-2001) Lucjan Sawicki s. 253-267
Współczesne szkolnictwo łużyckie - nadzieje i zagrożenia Dominik Jaśkowiec s. 269-276
Prasowe pranie mózgu (na podstawie "Gazety Krakowskiej" 1949-1956) Agnieszka Chłosta-Sikorska s. 277-288