Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
ISSN 2081-3333
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
2013, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Demokracja ludowa Michał Śliwa s. 3-13
Dobre i złe mity przywódców Polski Ludowej Jerzy Sielski s. 14-31
Dwie wizje komunistycznej Polski czy spór o sposób sprawowania władzy? Refleksje o myśli politycznej Władysława Gomułki i Bolesława Bieruta Krystyna Trembicka s. 32-45
Postawy adaptacyjne duchowieństwa wobec władzy w okresie PRL Janusz Wrona s. 46-55
"Polityczne resztówki"? : biografie jako czynnik kształtowania stanowiska katolickich środowisk opiniotwórczych wobec Niemiec Natalia Jackowska s. 56-72
Katolicy w świecie polityki w Polsce w latach 80. Strategia Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Agata Tasak s. 73-87
Pomiędzy opozycyjnością a współpracą. Spór o ocenę strategii politycznej środowiska "Tygodnika Powszechnego" Filip Biały s. 88-105
Stanisław Stomma i Jerzy Turowicz wobec rzeczywistości politycznej Polski powojennej (1945–1953) Kamil Mazurek s. 106-117
Jerzy Borejsza – polski "czerwony Hearst": rola członków Związku Literatów Polskich w kształtowaniu postaw prosystemowych Urszula Urban-Kurcewicz s. 118-137
Różne barwy przystosowania. Wokół działalności Aleksandra Gieysztora w PRL Tadeusz Paweł Rutkowski s. 138-156
Od akolity do dysydenta: Edmund Jan Osmańczyk w realiach Polski Ludowej Maciej Fic s. 157-181
Dylematy i wybory ideowe Bogdana Suchodolskiego Ewa Stawowy s. 182-198
Iluzje i aluzje rewizjonistów okresu PRL – przykład Pawła Beylina Magdalena Mikołajczyk s. 199-220
Dr Józef Korpała: nieznane fakty w biografii zasłużonego organizatora krakowskiego bibliotekarstwa Andrzej Dróżdż s. 221-238
Profesor Leszek Dzięgiel – naukowiec mimo wszystko Joanna Bar s. 239-252