Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
ISSN 2081-3333
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
2002, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O identyfikacji i demarkacji nauki o polityce uwag kilka Marek Simlat s. 3-18
John Milton a wolność słowa Andrzej Dróżdż s. 19-33
Obraz "totalnych" sąsiadów Polski w publicystyce Kazimierza Czapińskiego w latach 1931-1939 Andrzej Jaeschke s. 35-52
Konstanty Krzeczkowski - badacz problemów społecznych i działacz polityczny Marta Rozwadowska s. 53-64
Organizacja i funkcjonowanie władzy państwowej w powojennej Polsce w publikacjach Stronnictwa Demokratycznego oraz ugrupowań z nim związanych (1939-1945) Ewa Fogelzang-Adler s. 65-82
Spory polityczne wokół istoty demokracji w Polsce w latach 1945-1947 Michał Śliwa s. 83-96
Stosunek polskiej powojennej opozycji politycznej do pojęcia rewolucji i zmian rewolucyjnych : analiza zawartości tekstów tzw. drugiego obiegu (1977-1989) Magdalena Mikołajczyk s. 97-117
NSZZ "Solidarność" - niektóre dylematy z lat 1980-1981 Krzysztof Łabędź s. 119-131
Środowisko tygodnika "Ład" wobec wydarzeń lat osiemdziesiątych w Polsce Agata Tasak s. 133-153
Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość" wobec zagadnień samorządności terytorialnej Ryszard Kozioł s. 155-176
Ekonomiczne determinanty rozwoju demokracji politycznej w Polsce Grzegorz Foryś s. 177-205
Instytucja Prezydenta RP w świetle prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1994-1997) Edyta Chrobaczyńska s. 207-228
Główne problemy liberalizacji przepływów kapitałowych w formie bezpośrednich inwestycji między Polską a Unią Europejską Janina Pach s. 229-246
Współczesna europejska ultraprawica - echa przeszłości czy obawa przed teraźniejszością? Katarzyna Sobolewska-Myślik s. 247-256
"Zawsze wśród ludzi", Bronisław Zbigniew Machura, Kielce 2000 : [recenzja] Krzysztof Urbański Bronisław Zbigniew Machura (aut. dzieła rec.) s. 257-258
"Historia i kultura Żydów polskich : słownik", Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska, Warszawa 2000 : [recenzja] Krzysztof Urbański Alina Cała (aut. dzieła rec.) Hanna Węgrzynek (aut. dzieła rec.) Gabriela Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Dziennik 1933-1945 : wybór dla młodych czytelników", Victor Klemperer, Kraków 1999 : [recenzja] Edyta Chrobaczyńska Victor Klemperer (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Chcę dawać świadectwo aż do końca : dzienniki 1933-1945. T. 1-3", Victor Klemperer, Kraków 2000 : [recenzja] Edyta Chrobaczyńska Victor Klemperer (aut. dzieła rec.) s. 263-266