Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
ISSN 2081-3333
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
2007, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wilhelma Feldmana obraz dziejów polskiej myśli politycznej Michał Śliwa s. 3-11
Ludwika Kulczyckiego krytyka doktryny anarchistycznej Władysław Wic s. 12-22
Państwo Platona: idealna odpowiedź na nieidealne okoliczności Łukasz Zweiffel s. 23-30
Polityka Benito Mussoliniego wobec Żydów w latach 1922-1943 Anna Ziarkowska s. 31-48
Ewolucja pozycji ustrojowej prezydenta Słowacji Katarzyna Sobolewska-Myślik s. 49-64
Kontrowersje wokół francuskiego modelu kohabitacji Renata Marks-Moskalewicz s. 65-76
Samorząd terytorialny Republiki Węgierskiej Dominik Jaśkowiec s. 77-87
Problemy innowacyjności polskiej gospodarki w świetle Strategii Lizbońskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Janina Pach s. 88-105
Polityka spójności Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski Dorota Murzyn s. 106-118
Restrukturyzacja gospodarcza przedsiębiorstw państwowych na Żywiecczyźnie Lucjan Sawicki s. 119-133
Podstawowe założenia wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej wynikające z pakietu regulacyjnego w sprawie łączności elektronicznej z 2002 roku Inga Kawka s. 134-150
Obawy i nadzieje społeczeństwa Estonii związane z integracją z strukturami Unii Europejskiej w kontekście referendum akcesyjnego Łukasz Stach s. 151-169
W kierunku edukacji międzykulturowej : propozycje dla kierunku politologia Dominika Kasprowicz s. 170-178
Koncepcja edukacji obywatelskiej w pracach Jacka Kuronia Łukasz Karpiel s. 179-186
Metoda inwentaryzacji zadań oświatowych a problem finansowania edukacji w samorządach Ewa Tomaszewska s. 187-204
Powstanie w warszawskim getcie, w świadectwach polskich i żydowskich Dorota Gawlik s. 205-214
Gruzja po rewolucji róż Robert Kłaczyński s. 215-226
Demagogia jako rodzaj manipulacji na przykładzie programów wyborczych kandydatów na urząd Prezydenta RP w latach 1990-2000 Anna Majcher s. 227-235
"Vox populi vox Dei" : teoria populizmu politycznego Sabina Olszyk s. 236-247
Pierwsze kobiety na Uniwersytecie Jagiellońskim Katarzyna Sikora s. 248-268
"Rosja Putina", A. Politkovskaya, Warszawa 2005 : [recenzja] A. Politkovskaya (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki", Marek Szydło, Warszawa 2005 : [recenzja] Inga Kawka Marek Szydło (aut. dzieła rec.) s. 271-273
"Od islamu imigrantów do islamu obywateli : muzułmanie w krajach Europy Zachodniej", Konrad Pędziwiatr, Kraków 2005 : [recenzja] Adrian Uljasz Konrad Pędziwiatr (aut. dzieła rec.) s. 274-276
"Trialog dla Europy" : konferencja zorganizowana w Instytucie Politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie 7 marca 2007 roku Dominika Kasprowicz s. 277-279