Tytuł Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
ISSN 2081-3333
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
2011, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolna myśl w zniewolonym kraju Michał Śliwa s. 5-15
"Plusy pozytywne i negatywne" : próba wstępnego bilansu przemian społecznych w Polsce Ludowej Janusz Żarnowski s. 16-26
Próby modernizacji świadomości społecznej w PRL Michał Strzelecki s. 27-42
Desakralizacja przestrzeni publicznej w Polsce w latach 1947-1956 Janusz Wrona s. 43-57
Propaganda na rzecz Polski Ludowej : studium przypadku na przykładzie Tygodnika "Przyjaciółka" (rocznik 1952) Ewa Fogelzang-Adler s. 58-72
Przenikliwość ówczesnych i współczesny prezentyzm : próby modernizacji w dyskursie politycznym sprzed pół wieku Magdalena Mikołajczyk s. 73-89
Obrachunki oświatowe : od ofensywy ideologicznej w 1944 do kapitulacji w latach 80. Ewa Stawowy s. 90-104
Przywódcy polityczni Polski Ludowej : analiza politologiczna Jerzy Sielski s. 105-120
Osobliwości powojennych dziejów Krakowa 1940-1970 : tezy Andrzej Kurz s. 121-143
Lokalna atywność społeczno-polityczna krakowskiego środowiska naukowego w latach 1983-1988 Joanna Bar s. 144-155
Atywność środowisk twórczych Górnego Śląska w Polsce Ludowej : możliwości i ograniczenia Maciej Fic s. 156-169
Społeczeństwo obywatelskie : na przykładzie działań NSZZ "Solidarność" w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1980-1989 Magdalena Bielska s. 170-180
Tworzenie nowej rzeczywistości : praca wydziału propagandy KW PZPR w Lublinie 1948-1956 Katarzyna Zawadka s. 181-193
Polska Rzeczpospolita Ludowa w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości Joanna Sanecka-Tyczyńska s. 194-207
Spór o bilans PRL na łamach prasy katolickiej po 1989 roku Agata Tasak s. 208-220
PRL - historyczna zapaść czy złożona rzeczywistość? : współczesne debaty Anna Magierska s. 221-238
Jaka pamięć Polski Ludowej jest nam potrzebna? Rafał Stobiecki s. 239-250