Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Janusz Kumala s. 7-8
Pierwsze zapowiedzi oddawania czci Matce Pana (Łk 1, 39-45) Alberto Valentini s. 11-33
"Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia (Łk 1, 48)" : czy Maryja miała świadomość Jej przyszłego kultu? Tomasz M. Dąbek s. 34-43
Obecność Maryi w misterium kultu : natura i znaczenie Jesùs Castellano Cervera s. 44-80
Maryja w hymnach okresu Bożego Narodzenia Sławomir Ropiak s. 81-98
Maryja w rzymskiej liturgii okresu paschalnego Jan Józef Janicki s. 99-114
Maryja w błogosławieństwach Kościoła Marian Pisarzak s. 115-130
Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy : dane historyczne i wskazania pastoralne Ireneusz Celary s. 131-142
Rola kultu maryjnego Polaków w odrodzeniu narodu Marian Kowalczyk s. 143-155
Kult maryjny według św. Augustyna Marek Gilski s. 156-171
W szkole Mistrzyni : naśladowanie Maryi Dziewicy według Ojców Reformacji Monika Waluś s. 172-190
Miejsce Maryi w kulcie chrześcijańskim w świetle ekumenicznej deklaracji kongresu w Saragossie (3-9 X 1979 r.) Bernard Morawski s. 191-226
Teologia kultu Matki Bożej Agłońskiej Andris Sevels s. 227-250
Modlitwa różańcowa : próba systematyzacji form Małgorzata Kędrak s. 251-291
Nowy kontekst polskiej mariologii (1964-1991) Edward Sienkiewicz s. 295-308
Maryjna katecheza Tomasz Opaliński Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 311-313
Kościół czci Matkę swego Pana : sympozjum mariologiczne w Przemyślu Wacław Siwak s. 317-320
Nowy rektor "Marianum" s. 323
Prace nad "Historią mariologii" s. 323
2. Międzynarodowe Forum Mariologii s. 323-324
Wspomnienie Założyciela "Marianum" s. 324
Objawienia prywatne : nowy dokument Kongregacji s. 324
Dotychczasowe numery "Salvatoris Mater" s. 324-326