Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryja w celebracji Bożego Narodzenia Danuta Mastalska s. 7-8
"Fiat" Bożego Syna i Maryi Antoni Tronina s. 11-22
"Matka Pana" (Łk 1, 43) w świetle krytyki historyczno-literackiej : czy św. Łukasz wyznaje Boże macierzyństwo Maryi? Wojciech Maciej Stabryła s. 23-41
Postać Matki Jezusa w Ewangelii Mateusza Mariusz Rosik s. 42-60
"I poczęła z Ducha Świętego" : Mateuszowe opowiadanie o narodzeniu Emmanuela (Mt 1, 18-25) Wojciech Maciej Stabryła s. 61-76
"Qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine" w komentarzach Symbolu wiary św. Piotra Chryzologa Bogusław Kochaniewicz s. 77-96
Liturgiczna duchowość maryjna okresu Bożego Narodzenia Adelajda Sielepin s. 97-118
"Święta Maryja, Boża Rodzicielka" : analiza tekstów formularza mszalnego Piotr Kulbacki s. 119-132
Święto Świętej Rodziny : analiza tekstów formularza mszalnego Ireneusz Celary s. 133-141
Bogurodzica w liturgii bizantyjskiej Bożego Narodzenia Janusz Czerski s. 142-151
Maryja w bizantyńsko-ruskiej ikonografii Bożego Narodzenia Michał Janocha s. 152-165
Teologia ikony Świętej Rodziny Justyna Sprutta s. 166-171
Obraz Maryi w pieśniach na Boże Narodzenie Sławomir Ropiak s. 172-195
Obecność Maryi w przepowiadaniu narodzenia Chrystusa Wojciech Turowski s. 196-213
Maryja jako misterium spotkania Trójjedynego Boga z człowiekiem na podstawie twórczości ks. prof. Józefa Kudasiewicza Waldemar Sądecki s. 217-260
Maryja jako Królowa w tekstach patrystycznych : terminologia grecka Marek Gilski s. 263-272
Maryja, gwiazda nadziei : Encyklika Spe salvi Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o nadziei chrześcijańskiej : (Rzym, 30 listopada 2007 r.) Benedykt XVI s. 275-276
Eucharystia i Dziewica Maryja : posynodalna Adhortacja Apostolska Sacramentum caritatis : (Rzym, 22 lutego 2007 r.) Benedykt XVI s. 277-278
Pokój darem Bożego Narodzenia : homilia podczas Mszy św. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi : (Watykan, 1 stycznia 2007 r.) Benedykt XVI s. 278-279
W obliczu każdego człowieka jaśnieje oblicze Chrystusa : przemówienie do chorych zgromadzonych w Bazylice Watykańskiej z okazji Światowego Dnia Chorego : (Watykan, 11 lutego 2007 r.) Benedykt XVI s. 281-282
Franciszkański charyzmat, którym żył w duchu Ewangelii, wydał wspaniałe owoce : homilia podczas Mszy św. z okazji kanonizacji br. Antoniego od św. Anny Galvão : (São Paulo, 11 maja 2007 r.) Benedykt XVI s. 281
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Niewiasta obleczona w słońce" znakiem zwycięstwa miłości : homilia podczas Mszy św. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny : (Castel Gandolfo, 15 sierpnia 2007 r.) Benedykt XVI s. 282-283
Życie oddane Bogu nigdy nie jest zmarnowane : przemówienie podczas czuwania modlitewnego : (Montorso, 1 września 2007 r.) Benedykt XVI s. 283-284
Droga pokory nie jest drogą rezygnacji, lecz odwagi : homilia podczas Mszy św. na błoniach w Montorso : (Loreto, 2 września 2007 r.) Benedykt XVI s. 284-285
Pokaż nam Jezusa : homilia podczas Mszy św. w sanktuarium : (Mariazell, 8 września 2007 r.) Benedykt XVI s. 285-286
Maryja przypomina nam, że bez Boga nigdy nie pokonamy nienawiści i przemocy : rozważanie na placu Hiszpańskim : (Rzym, 8 grudnia 2007 r.) Benedykt XVI s. 286-288
Boże Narodzenie świętem odrodzonego stworzenia : homilia podczas Pasterki w Bazylice św. Piotra : (24 grudnia 2007 r.) Benedykt XVI s. 288-289
Dziękuje Panu za pielgrzymkę do Austrii : audiencja generalna po podróży : (Watykan, 12 września 2007 r.) Benedykt XVI s. 289-290
Chrystus naszym pokojem : rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" : (Watykan, 1 stycznia 2007 r.) Benedykt XVI s. 290-291
"Tak" Maryi odzwierciedla "tak" Chrystusa : rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" : (25 marca 2007 r.) Benedykt XVI s. 291-292
Nie bójmy się mówić o zmartwychwstaniu Chrystusa : rozważanie przed modlitwą "Regina caeli" w poniedziałek Wielkanocny : (Rzym, 9 kwietnia 2007 r.) Benedykt XVI s. 292
Maryi, Matce Kościoła, zawierzam podróż do Brazylii : rozważanie przed modlitwą "Regina caeli" : (Rzym, 6 maja 2007 r.) Benedykt XVI s. 292
Praktyka adoracji eucharystycznej : rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" : (Rzym, 10 czerwca 2007 r.) Benedykt XVI s. 293
Wolność i naśladowanie Chrystusa : rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" : (Rzym, 1 lipca 2007 r.) Benedykt XVI s. 293
Światło Maryi rzuca blask na dzieje całej ludzkości : rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" : (Castel Gandolfo, 15 sierpnia 2007 r.) Benedykt XVI s. 293-294
Pokój, prawda i rozłam : rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" : (Castel Gandolfo, 19 sierpnia 2007 r.) Benedykt XVI s. 294
Bądźmy narzędziami Bożej miłości : rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" : (Wiedeń, 9 września 2007 r.) Benedykt XVI s. 295
Różaniec pomaga kochać Jezusa : rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" : (Rzym, 7 października 2007 r.) Benedykt XVI s. 296
Młodzież potrzebuje prawdziwej miłości i nadziei : rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" : (Watykan, 8 grudnia 2007 r.) Benedykt XVI s. 296-297
Warto być wiernym, warto wytrwać w wierze : nabożeństwo różańcowe w sanktuarium Matki Bożej : (Brazylia - Aparecida, 12 maja 2007 r.) Benedykt XVI s. 297-298
Maryja, Matka, która powiedziała "tak" : modlitwa w Świętym Domu : (Loreto, 1 września 2007 r.) Benedykt XVI s. 299
Maryja jest od zawsze znakiem nadziei : modlitwa przed kolumną Maryi na placu Am Hof : (Wiedeń, 7 września 2007 r.) Benedykt XVI s. 300-301
Dyskusyjna ocena katolickiej pobożności maryjnej Adam Wojtczak Josef Imbach (aut. dzieła rec.) s. 305-310
Proroctwo Kardynała Hlonda Marek T. Chmielewski Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 311-316
Matka Boża Murkowa - Obrończyni Wiary : sympozjum teologiczne : (Krosno, 18 X 2008 r.) Wacław Siwak s. 319-326