Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Danuta Mastalska s. 7-8
Tajemnica Wcielenia i Maryja : perspektywa starotestamentowa Urszula Szwarc s. 11-27
Niewiasta-Maryja w "pełni czasu" (Ga 4, 4-5) Stanisław Włodarczyk s. 28-33
Maryja w tajemnicy Wcielenia według Mt 1-2 Janusz Czerski s. 34-55
"Theotokos" w teologii św. Atanazego. Przełom mariologiczny w ГѴ wieku i jego znaczenie Janusz Królikowski s. 56-73
Stworzenie w perspektywie Bożego macierzyństwa Jacek Bolewski s. 74-92
Boże macierzyństwo Maryi : perspektywa personalistyczna Bogumił Gacka s. 93-102
Dziewicze macierzyństwo Maryi : znak miłości transcendującej świat w świetle teologii Karla Rahnera Wincenty Łaszewski s. 103-119
Maryja w tajemnicy Wcielenia w nauczaniu ks. Wincentego Granata Anton Adam s. 120-125
Boże macierzyństwo Maryi według Jana Chryzostoma Korca Jana Moricová s. 126-131
Maryja w tajemnicy Wcielenia w świetle antropologii trynitarnej Pawła Florenskiego Zdzisław J. Kijas s. 132-155
"Mocne Boskie tajemności" : średniowieczna pieśń maryjna o Zwiastowaniu Roman Mazurkiewicz s. 156-200
Prawda o Bożym macierzyństwie Maryi : perspektywa ekumeniczna Wojciech Życiński s. 201-214
Żydzi i religia żydowska a Maryja Matka Jezusa Waldemar Chrostowski s. 215-233
Kenoza Maryi Roman E. Rogowski s. 237-255
"Wielkie rzeczy", które uczynił Bóg Maryi Walerian Słomka s. 259-271
Najstarsze wizerunki Matki Bożej z rzymskich katakumb Jan Stanisław Partyka s. 272-291
Znaczenie koncepcji "loci theologici" dziś Czesław S. Bartnik s. 295-298
Matka Boża w misterium paschalnym Marian Pisarzak Józef Górzyński (aut. dzieła rec.) s. 301-303
Mariologia z Tarnowa Teofil Siudy Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Kupiec (aut. dzieła rec.) s. 304-307
Posynodalna Adhortacja Apostolska "Ecclesia in America" : (Meksyk, 22 I 1999) Jan Paweł II s. 311-313
Orędzie Jana Pawła II na XIV Światowy Dzień Młodzieży : (Watykan, 6 stycznia 1999) Jan Paweł II s. 313
Wizerunek Dziewicy na Wzgórzu Rocciamelone : list do biskupa Susy : (Watykan, 8 marca 1999) Jan Paweł II s. 314
"Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" : orędzie Ojca Świętego na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000 roku : (Watykan, 29 czerwca 1999) Jan Paweł II s. 314-315
Rocznica w sanktuarium Madonny z La Vang : list do abpa Etienne Nguyen Nhu The : (Watykan, 16 lipca 1999) Jan Paweł II s. 315-316
"Patrzcie na gwiazdę, wzywajcie Maryję" : 50. rocznica objawień w Banneux (22 VIII 1999) : (Watykan, 31 lipca 1999) Jan Paweł II s. 317-318
Eucharystia źródłem wszelkiego powołania i posług w Kościele : orędzie Jana Pawła II na XXXVII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2000 roku : (Watykan, 30 września 1999) Jan Paweł II s. 318-319
Do Niego należy czas i wieczność : homilia w czasie mszy świętej w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki : (Rzym, 1 stycznia 1999) Jan Paweł II s. 319-320
Niech kontynent nadziei będzie także kontynentem życia : homilia w czasie mszy świętej w bazylice Matki Bożej z Guadalupe : (Meksyk, Guadalupe, 23 stycznia 1999) Jan Paweł II s. 320-321
Stańcie się rybakami ludzi : przemówienie w Papieskim Wyższym Seminarium Duchownym : (Rzym, 13 lutego 1999) Jan Paweł II s. 322
Ta, która uwierzyła : rozważanie przed poświęceniem świątyni Matki Bożej : (Licheń, 7 czerwca 1999) Jan Paweł II s. 323-324
Ta, która uwierzyła : rozważanie przed poświęceniem świątyni Matki Bożej : (Licheń, 7 czerwca 1999) Jan Paweł II s. 323-324
Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga : homilia podczas Mszy świętej : (Sandomierz, 12 czerwca 1999) Jan Paweł II s. 324-325
Po synowsku całuję próg domu rodzinnego : homilia podczas Liturgii Słowa : (Wadowice, 16 czerwca 1999) Jan Paweł II s. 326-328
Zawierzani Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół i rodaków : rozważanie podczas spotkania z pielgrzymami : (Jasna Góra, 17 czerwca 1999) Jan Paweł II s. 328-329
Sens pielgrzymowania do sanktuariów : przemówienie do plenarnego zgromadzenia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych : (Watykan, 25 czerwca 1999) Jan Paweł II s. 330-332
Niepokalana - doskonałym wzorem życia konsekrowanego : przemówienie do Sióstr Służebnic Maryi Niepokalanej : (Watykan, 6 lipca 1999) Jan Paweł II s. 332
Chwała Matki jest radością jej dzieci : homilia w czasie mszy świętej w uroczystość Wniebowzięcia NMP : (Watykan, 15 sierpnia 1999) Jan Paweł II s. 332-334
Przybrany Ojciec Jezusa : "Anioł Pański" : (Watykan, 21 marca 1999) Jan Paweł II s. 335-336
Kochali Maryję : "Regina caeli" : (Watykan, 18 kwietnia 1999) Jan Paweł II s. 336
Prowadzi nas do Maryi : "Regina caeli" : (Watykan, 2 maja 1999) Jan Paweł II s. 337
Wierna słowu Bożemu : "Anioł Pański" : (Pelplin, 6 czerwca 1999) Jan Paweł II s. 338
Wypraszaj, Maryjo, Twojemu ludowi laskę świętości : "Anioł Pański" : (Warszawa, 13 czerwca 1999) Jan Paweł II s. 339-340
Bądźcie ludźmi wiary : "Anioł Pański" : (Słowenia, Maribor, 19 września 1999) Jan Paweł II s. 340-341
Kontemplacja na wzór Maryi : "Anioł Pański" : (Quart, 18 lipca 1999) Jan Paweł II s. 341-342
Przewodniczka w drodze : "Anioł Pański" : (Castel Gandolfo, 15 sierpnia 1999) Jan Paweł II s. 342-343
Nasza Królowa : "Anioł Pański" : (Castel Gandolfo, 22 sierpnia 1999) Jan Paweł II s. 343
"Kapłan głosiciel Słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa" : (Watykan, 19 marca 1999) s. 344
Polska bibliografia mariologiczna 1998 : (uzupełnienie) Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 347-353
Polska bibliografia mariologiczna 1999 Stanisław Gręś Janusz Kumala s. 354-373
"Christus", 46, 1999, nr 183 : [recenzja] Teofil Siudy s. 377-383
"Trójca Święta a Maryja" : Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne : (Częstochowa, 6-8 IX 1999) Janusz Kumala s. 387-389
"Maryja w katechezie wczoraj i dzisiaj" : sesja francuskich mariologów : (La Salette, 13-16 IX 1999) Leszek Czeluśniak s. 390-391
"Maryja źródłem inspiracji w muzyce" : sympozjum mariologiczne : (Rzym, 7 X 1999) Janusz Kumala s. 391-392
"Maryja i Bóg naszych Ojców, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa" : XII Międzynarodowe Sympozjum Mariologiczne : (Rzym, 5-8 X 1999) Janusz Kumala s. 392-396
Spotkanie Zarządu PTM s. 399
Kongres w Rzymie : kontakty s. 399
II Regionalna a Konferencja Europy Środkowowschodniej s. 400