Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Janusz Kumala s. 9-10
Maryja a Bóg Ojciec w najstarszych rzymskich księgach liturgicznych Maciej Zachara s. 13-24
Bóg Ojciec a Maryja w Mszale Rzymskim Pawła VI Bogusław Nadolski s. 25-38
Maryja a Bóg Ojciec w "Zbiorze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie" Stanisław Czerwik s. 39-66
Bóg Ojciec i Maryja w homiliach Liturgii Godzin Władysław Głowa s. 67-80
Bóg Ojciec a Maryja w pieśniach zamieszczonych w "Śpiewniku kościelnym" ks. Jana Siedleckiego Jerzy Buczek s. 81-104
Maryja a Bóg Ojciec we współczesnych polskich pieśniach i piosenkach religijnych Kazimierz Darowski s. 105-121
Maryja a Bóg Ojciec w religijności ewangelików Władysław Nowak s. 122-134
Aktualność i zadania mariologii Jan Paweł II s. 137-141
Inspiracje liturgiczno-maryjne w jedynej duchowości chrześcijańskiej Janusz Królikowski s. 142-159
Rola Sanktuarium Licheńskiego w odnowie kultu maryjnego w Polsce Stanisław Nowak s. 163-173
Rola Sanktuarium Licheńskiego w odnowie moralnej polskiej wsi Roman Andrzejewski s. 174-189
Najwyższy (Mârôm) i Wywyższona (Marjam) Antoni Tronina s. 193-200
Maryja Arką Przymierza i Córką Syjonu : relektura motywów Starego Testamentu w Łk 1-2 Bogdan Poniży s. 201-215
Pozycja społeczna Maryi (Łk 1,5-2,52) Mieczysław Mikołajczak s. 216-230
Theotokos w nauce Ojców greckich VII i VIII wieku Henryk Paprocki s. 231-238
Prawda o dziewictwie Maryi w Katechizmie Kościoła Katolickiego Grzegorz Strug s. 241-249
Doświadczenie jako "miejsce teologiczne" Danuta Mastalska s. 253-267
Maryja w tajemnicy Przymierza Antoni Tronina Ignace de La Potterie (aut. dzieła rec.) s. 271-274
Maryja ikona tajemnicy Grzegorz Bartosik Bruno Forte (aut. dzieła rec.) Bogusław Widła (aut. dzieła rec.) s. 275-279
Ikona liturgiczna Danuta Mastalska Kazimierz Pek (aut. dzieła rec.) s. 280-283
Kult maryjny w liturgiach Wschodu i Zachodu Wacław Siwak Grzegorz M. Bartosik (aut. dzieła rec.) s. 284-286
Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku Stanisław Celestyn Napiórkowski Józef Jerzy Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 287-295
W maryjnej szkole służby Teofil Siudy Jacek Hadryś (aut. dzieła rec.) s. 296-298
Sanktuarium : pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego Francesco Gioia Stephen Fumio Hamao Marian Oleś (tłum.) Teofil Siudy (tłum.) Antoni Tronina (tłum.) s. 301-322
Pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu 2000 Giovanni Cheli Francesco Gioia Marian Oleś (tłum.) s. 323-347
"Kobiety a teologia : bilans jednego wieku" : VII Kolokwium Instytutu im. Costanza Scelfo : (6-8 XI 1998) Cettina Militello s. 351-353
"Pojednajcie się z Bogiem - Spowiedź w sanktuariach dzisiaj" : ХХХIV Narodowy Kongres Kustoszy Sanktuariów : (23-26 XI 1998) Domenico Marcucci s. 354-357
"Maryja jako model kontemplacji" : III Międzynarodowe Kolokwium Mariologiczne : (Cesena 9-10 IV 1999) Matias Augé s. 358-360
Nagroda Akademii Papieskich s. 363-364
Działalność Zespołu do spraw sanktuariów przy Konferencji Episkopatu Polski Stanisław Nowak s. 364-365